Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Všeobecný audit v roce 2010 do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Všeobecný audit v roce 2010

Vydáno: 30.12.2009
Tisk článku
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 29.12. 2009.

Každé tři roky probíhá v členských zemích EU tzv. všeobecný audit, který prověřuje funkčnost a důvěryhodnost dozorových orgánů, které zodpovídají za kontroly zdravotně nezávadné produkce potravin, tj. v našem případě potravin živočišného původu, a za kontroly obchodního i neobchodního veterinárního zboží.

V roce 2010 přišla řada i na ČR. Zahájení tohoto všeobecného auditu (General Audit) očekáváme 26. ledna a v následujících měsících Státní veterinární správa počítá zhruba se 7 dílčími misemi. Evropská komise již s předstihem o tomto auditu SVS ČR informovala, a již jsme zaslali požadované podklady.

Smyslem takovéhoto auditu je prověřit účinnost systému veterinárního dozoru v jeho komplexu s tím, že v mezidobí se počty kontrolních misí zásadně sníží. V letošním roce u nás například pracovaly pouze dvě mise, jedna se týkala tzv. Country Profile a druhá kontroly malých zpracovatelských závodů. Obě proběhly prakticky bez problémů.

Zásadním podkladem pro audit v příštím roce je Státní veterinární správou od roku 2007 vypracovávaný Víceletý národní plán kontrol, který je každoročně Komisi zasílán.

A které oblasti budou v roce 2010 auditovány zejména? Půjde o problematiku transmisivních spongiformních encefalopatií (TSE), tj. zejména BSE a o podmínky a pravidla vyšetřování; dále o dozor nad zacházením s vedlejšími živočišnými produkty; významná bude kontrola potenciálních kontaminantů a reziduí léčiv v surovinách a potravinách živočišného původu. Prověřena bude i oblast výroby produktů z drůbežího masa. Další dílčí mise se zaměří na kontroly dovozu a transportu a na prověření funkčnosti naší jediné pohraniční veterinární stanici v Praze Ruzyni. A i když je v seznamu dílčích misí na posledním místě zmíněna problematika welfare, tj. pohody zvířat, neznamená to, že jde o oblast opomíjenou, naopak.

Státní veterinární správa ČR je na všeobecný audit v roce 2010 dobře připravena, jednak máme s misemi bohaté zkušenosti již z období před přijetím ČR do EU, jednak se můžeme pochlubit tím, že dosavadní kontrolní mise nikdy nezjistily zásadní pochybení a vždy deklarovaly, že náš kontrolní systém je opravdu účinný a důvěryhodný.

Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR, dne 2. prosince na poradě s řediteli krajských veterinárních správ všem připomněl mimo jiné i úkoly, které vyplývají z všeobecného auditu.


Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021