Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výkonná agentura CHAFEA pověřená organizací školení BTSF do kategorie

Pracovní skupina BTSF > Pracovní skupina BTSF
Školení BTSF > Školení BTSF

Výkonná agentura CHAFEA pověřená organizací školení BTSF

Vydáno: 15.1.2014
Tisk článku
Autor: Ing. Ivana Lepešková
Školení BTSF řízeno od 1. ledna 2014 agenturou CHAFEA

Výkonná agentura pověřená organizací školení BTSF v oblasti bezpečnosti potravin, na něž se vztahuje směrnice 2000/29/ES a nařízení (ES) č. 882/2004

Nařízení (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 20002, kterým se stanoví statut výkonných agentur, pověřených některými úkoly správy programů Společenství, zmocňuje Komisi k založení výkonné agentury a jejímu pověření některými úkoly při správě programu Společenství. To Komisi umožní zaměřit se na své základní činnosti a funkce, které není možné převést na jinou instituci, aniž se vzdá kontroly nad aktivitami spravovanými takovou výkonnou agenturou nebo rozhodující odpovědnosti za ně.

Místo založení nové výkonné agentury by podle Komise mohly být vzdělávací aktivity spojeny s aktivitami „Výkonné agentury pro program veřejného zdraví PHEA“, vytvořené v roce 2004 na základě rozhodnutí Komise 2004/858/ES.. Úkoly uvedené agentury by se tím rozšířily o řadu nových povinností. Následně by tato agentura přistoupila k zapojení různých programů spravovaných Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele do jednotné struktury.

Výhodou takového přístupu je to, že už jsou k dispozici existující administrativní struktury, nezbytné pro řízení agentury, což umožní realizaci vzdělávacího programu bez potřeby zakládat novou organizační strukturu (řídicí výbor nebo ředitel). Spojením různých programů se také zvýší účinnost existující agentury. Její struktura by byla upravena pro účely správy vzdělávacího programu.

Výkonná agentura pro program veřejného zdraví PHEA působila v oblasti veřejného zdraví od roku 2005 do roku 2008.

Výkonná agentura pro program veřejného zdraví PHEA se na základě rozhodnutí Komise 2008/544/ES změnila na „Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele EAHC, která působila do roku 2013. Agentura zahrnovala akce v oblasti ochrany spotřebitele a školení pro zvýšení bezpečnosti potravin.

Od 1. ledna 2014 Evropská komise zřizuje na základě rozhodnutí Komise 2013/770/EU Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví a potraviny (CHAFEA), která nahrazuje Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele EAHC a pokračuje v její činnosti pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2024 a její statut se řídí nařízením (ES) č. 58/2003. Podílí se na projektech a službách v oblasti zdraví, ochrany spotřebitele a bezpečnosti potravin.

CHAFEA spolupracuje s přibližně 2 800 příjemci a smluvními partnery, kteří pracují na téměř 400 projektech či zakázkách v oblasti zdraví, ochrany spotřebitele a bezpečnosti potravin. Nachází se v Lucemburku a má kolem 50 zaměstnanců.

 


 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021