Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Výrobci krmiv v EU do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Krmiva > Živočišná výroba - Archiv> Krmiva> Živočišná výroba - Archiv

Výrobci krmiv v EU

Vydáno: 5.3.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Seznam schválených podniků v EU na výrobu krmiv.
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (+ oprava) z 12.1.2005 stanovujícího požadavky na hygienu krmiv, musí být podniky vyrábějící nebo uvádějící na trh určitá aditiva do krmiv, premixy a vícesložková krmiva schváleny kompetentním orgánem příslušného členského státu. Souhlas lze také požadovat podle národní legislativy členského státu, kde je podnik umístěn. Ve shodě s článkem 19 nařízení (ES) č. 183/2005 musí členské státy aktualizovat seznamy těchto podniků. Komise má za úkol vytvářet společný seznam EU a zajistit jeho dostupnost veřejnosti. Komise proto vytvořila jeden, centrální přístup k seznamům podniků zabývajících se krmivy, které uveřejnily jednotlivé členské státy.
Seznam podniků v EU-27 a dalších evropských zemích.
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021