Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výskyt hraboše polního v červnu 2020 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Výskyt hraboše polního v červnu 2020

Vydáno: 8.7.2020
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Informace ÚKZÚZ

Celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v červnu 199 aktivních východů z nor na hektar, což odpovídá letnímu prahu škodlivosti, který je 200 aktivních východů z nor na hektar. I přes mírné zvýšení stavu populací je patrné, že k masivní gradaci již v tomto roce plošně nedojde. Lokálně však intenzita výskytu hraboše může stoupat,  což se v průběhu června projevilo např. ve Středočeském a Jihočeském kraji.

V současnosti pokračuje monitoring ÚKZÚZ v jetelotrávách, vojtěšce, jeteli a trvalých kulturách včetně sadů a vinic. Objektivní monitoring již není možné zajistit v hustě setých plodinách. Na řadě lokalit došlo k úplnému vymizení hraboše, naopak na některých polích s obilninami je možné pozorovat silný výskyt. Stále platí, že hraboš se vyskytuje mozaikovitě a lokálně může i v tomto roce způsobovat škody.

Nejpočetnější červnové stavy hrabošů (extrémní výskyty) byly zaznamenány v porostech trvalých travních porostů, vojtěšky a jetele ve Středočeském a Jihočeském kraji (1 200 až 5 700 aktivních východů z nor na ha).

V současnosti pokračuje pokles početnosti hraboše ve všech krajích. Potenciál pro nárůst však evidujeme ve Středočeském, Pardubickém a Jihočeském kraji. Situace v oblastech, kde došlo k extrémním škodám, by se neměla opakovat, naopak v oblastech, kde byla zaznamenána nižší početnost hrabošů, lze v letošním roce gradaci očekávat.

Aktuální míra rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích je zobrazena níže v grafech.

Inspektoři ÚKZÚZ budou nadále sledovat aktuální vývoj intenzity výskytu tohoto škůdce a průběžně informovat veřejnost, mj. i na stránkách Rostlinolékařského portálu.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí
 

Přílohy

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021