Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výskyt hraboše polního v květnu 2020 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Výskyt hraboše polního v květnu 2020

Vydáno: 4.6.2020
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Inspektoři ÚKZÚZ sledují aktuální vývoj intenzity výskytu hraboše polního.

Celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů dosáhl v květnu 1,7násobku prahu škodlivosti (83 aktivních nor na ha).  Populace hraboše klesly na úroveň odpovídající počátku roku let bez gradace. Překročení aktuálního prahu škodlivosti (200 aktivních nor na ha),  který platí od 1. 6., se drží na jižní Moravě a v jižních Čechách. Mírné riziko představuje též Moravskoslezský kraj. Tím, že se mění práh škodlivosti, lze očekávat v průběhu června v jednotlivých krajích spíše další pokles míry rizika ohrožení zemědělských porostů.

V současnosti probíhá monitoring ÚKZÚZ v trvalých kulturách, včetně sadů a vinic a dále též v širokořádkových plodinách (brambory, kukuřice a řepa). V hustě setých plodinách již není možné objektivní monitoring zajistit. Na řadě lokalit došlo k úplnému vymizení hraboše, naopak na některých polích s obilninami je možné pozorovat vyžraná kola. Stále platí, že hraboš se vyskytuje mozaikovitě a lokálně může i v tomto roce způsobovat škody.

Nejpočetnější květnové stavy hrabošů byly zaznamenány v porostech révy, vojtěšky, jetele a v sadech a trvalých travních porostech (ojediněle i 50násobek prahu škodlivosti). Nejméně aktivních nor bylo zaznamenáno v porostech jařin (0,1násobek prahu škodlivosti).

Nyní je patrný pokles početnosti hraboše ve všech krajích. Potenciál pro nárůst však evidujeme v Jihomoravském a Jihočeském kraji, kde se průměrná intenzita výskytu pohybuje na úrovni 4násobku prahu škodlivosti. Situace v oblastech, kde dosáhly populace extrémních výskytů (minimálně 10násobku prahu škodlivosti) by se neměla opakovat, naopak v oblastech, kde byly zaznamenány populace hraboše pod touto hodnotou, lze očekávat gradaci v letošním roce.

Aktuální míru rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích uvádíme v příloze.

Inspektoři ÚKZÚZ budou nadále sledovat aktuální vývoj intenzity výskytu tohoto škůdce a průběžně informovat veřejnost mj. i na stránkách Rostlinolékařského portálu, zejména v aplikacích Mapy výskytu ŠO nebo Aktuální výskyt v okrese.

Nově lze nyní také dostávat aktuální informace nejen o hraboši z vybraných okresů na e-mailovou adresu uživatele (mp4).

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021