Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výskyt hraboše polního v květnu 2021 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Výskyt hraboše polního v květnu 2021

Vydáno: 9.6.2021
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Informace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Z výsledků květnových pozorování Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů poklesl z dubnových 322 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) na 117 AVN/ha. Populace hraboše tak celorepublikově dosáhla 2,3násobku aktuálního (jarního) prahu škodlivosti. Vysoké hodnoty výskytu nadále přetrvávají v Ústeckém kraji.

Měsíc květen byl v porovnání s průměrem posledních let poměrně chladný s četnými přeháňkami. Inspektoři ÚKZÚZ přesunuli většinu pozorování z ozimých plodin a porostů s krmnými plodinami do porostů nově zasetých jařin. Ve zbylých případech šlo o plochy s trvalými porosty (krmné plodiny, travní porosty, sady a vinice).   

V trvalých porostech se hodnoty pohybovaly na úrovni 363 AVN/ha, a tedy odpovídaly 7,3násobku aktuálního prahu škodlivosti. V ozimech a jařinách dosahovala hodnota východů z nor 27 AVN/ha, tedy 0,5násobku aktuálního prahu škodlivosti.  

Data pro jednotlivé kraje ukazují na pokles i tam, kde vládlo kalamitní přemnožení v dubnu. Vysoké hodnoty výskytu přetrvávají v Ústeckém kraji. Silné výskyty lze stále pozorovat lokálně ve všech okresech ČR (jedná se většinou o travnaté plochy a plochy s porosty krmných plodin).  

Inspektoři ÚKZÚZ budou nadále monitorovat vývoj populací tohoto škůdce  a průběžně informovat veřejnost na webu ÚKZÚZ a prostřednictvím Rostlinolékařského portálu

Aktuální míra rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích je zobrazena v příloze. 


Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021