Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výskyt MAP a MAA v chovech dojnic v ČR do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv
Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Výskyt MAP a MAA v chovech dojnic v ČR

Vydáno: 28.5.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Výsledky monitoringu provedeného v letech 2002–2004.
Celkem 251 vzorků mléka z mléčných kontejnerů (bulk tank milk, BTM) bylo monitorováno v ČR v letech 2002–2004 na přítomnost Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) a Mycobacterium avium subsp. avium (MAA). K detekci byla použita metoda kultivace a polymerázové řetězové reakce (PCR).
U vybraných farem (sedm farem) se opakovaně odebíraly vzorky BTM pro detekci MAP a MAP DNA.
Metodou kultivace se u 5 (2 %) vzorků z 251 BTM zjistila přítomnost MAP a u 85 (33,9 %) vzorků z 251 BMT přítomnost MAP DNA. MAA byl zjištěn kultivací a PCR u 1 (0,4 %) vzorku z 251 BTM.
Tato studie demonstruje přítomnost MAP a MAA u dojnic v ČR. Výsledky studie jsou v příloze.
 
Příloha: Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis and M. a. avium Detected by Culture, Is900 and Is901 Highly Sensitive Pcr in Bulk Tank Milk from Dairy Herds in the Czech Republic between 2002 and 2004 (pdf)
 
Uvedená práce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (Brno) a Výzkumného ústavu mlékárenského (Praha) vznikla v rámci projektů EU (PathogenCombat a ParaTBTools) a grantu MZe (Projekty MZe 0002716201 a GH81065).
 
Zdroj: Czech J. Food Sci. 27, 2010, č. 5, s.372–378
 
ČAZV: Czech Journal of Food Sciences
PathogenCombat: výzkumný projekt EU zaměřený na boj s patogeny
Diskuse o Morbus crohn a MAP
MED-VET-NET/MVN Association: výzkumný projekt EU
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021