Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výskyt nového koronaviru souvisejícím s těžkým respiračním onemocněním do kategorie

Aktuality > Aktuality

Výskyt nového koronaviru souvisejícím s těžkým respiračním onemocněním

Vydáno: 26.9.2012
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Aktuální informace Ministerstva zdravotnictví ČR.

Koronaviry jsou obalené jednořetězcové (+) RNA viry, dlouhodobě známé jako původci infekcí u člověka i zvířat. Ve veterinární sféře jsou koronaviry vážnými patogeny, které způsobují např. průjmová onemocnění prasat, u drůbeže mohou způsobit infekční bronchitidu, jsou původci onemocnění skotu, psů, koček i myší. Po dlouhou dobu představovaly koronaviry především veterinární problém, avšak v 60. letech byly popsány první koronaviry způsobující především onemocnění lidí (OC43 a 229E), především onemocnění horních cest dýchacích, obecně kvalifikované jako „nemoc z nachlazení- common cold“. V roce 2003 se objevil nový závažný patogen ze skupiny koronavirů SARS coronavirus. Důslednými protiepidemickými opatřeními se podařilo šíření tohoto agens zastavit a v tuto chvíli není nikde na světě aktivní. Pandemie SARS coronaviru si vyžádala 8096 nemocných a celkem 774 úmrtí (case fatality rate 9,6%). Dále byly popsány další dva noví zástupci koronavirů – NL63 v roce 2004 a HKU1 v roce 2005 původce pneumonií u několika pacientů v Hong Kongu.

Nyní se objevil nový koronavirus, který je původcem závažných symptomů:

20.9.2012 večer hlásil web PROMED fatální případ pneumonie spojené se selháním ledvin u 60 letého muže v Jeddahu (Saudská Arábie). Post mortem vyšetřená plicní tkáň byla pozitivní na přítomnost koronaviru (pancoronavirus), ostatní testovaná agens byla negativní (chřipka, parachřipka, enteroviry, adenoviry). Výsledek vyšetření potvrzen.
22.9.2012 HPA (Health Protection Agency) v Londýně kontaktovala WHO Euro a hlásila identifikaci podobného viru u obyvatele Kataru, u kterého se objevily respirační příznaky 3.9. Byl v Kataru hospitalizován a 7.9. u něj rozvinuly příznaky renálního selhávání. Následně byl pacient 11.9. transportován do Velké Británie. Vzorky odebrané z horních cest dýchacích byly vyšetřeny na chřipku A a B, lidský metapneumovirus, koronaviry OC43, 229E, SARS coronavirus a NL63 coronavirus, vše s negativním výsledkem. Dne 21.9. byly dva vzorky z dolních cest dýchacích pozitivní pan-koronavirální metodou a ve spolupráci s prof. Fouchierem (Erasmus univerzity, Holandsko) byla potvrzena 99,5% shoda s virem od pacienta z Jeddahu.
Dále je zpětně šetřen případ úmrtí ženy (v anamnéze měla chronické kardiální obtíže), která zemřela 14.9. 2012 v UK. Úmrtí předcházela respirační nákaza, známky renálního selhávání (srpen 2012) a pozitivní cestovní anamnéza do Saudské Arábie. Od této pacientky nebylo možné zpětně vyšetřit žádné vzorky.


Mezi zdravotnickým personálem, který nemocné ošetřoval, nejsou zatím zaznamenány žádné známky infekce.

Provizorní definice případu (ECDC):
Možný případ:

  • cestující ze Saudské Arábie nebo z Kataru, případně těsný kontakt s osobami, které jsou podezřelé na nákazu touto infekcí.
  • horečka
  • jeden či více symptomů indikujících infekci dolních cest dýchacích (kašel, dechová tíseň) a
  • rtg potvrzení plicní infiltrace (pneumonie) nebo ARDS nebo pozitivní post mortem vyšetření indikující pneumonii či ARDS
  • chybějící jiné vysvětlení dané zdravotní situace

Potvrzený případ:

  • možný případ s PCR pozitivitou (RNA sekvence homologní s novým virem)

Každý možný případ podléhá hlášení členským státům prostřednictvím EWRS.

Uvedené údaje budou pravidelně aktualizovány.

V případě podezření na tuto infekci a nutnosti provedení laboratorního vyšetření kontaktujte NRL pro chřipku v SZÚ: 267082402, 267082421

Pohotovostní mobilní číslo: 724 362 602

Zdroj: MZ ČR

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021