Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výskyt plísně Fusarium spp. u pšenice ozimé v ČR v roce 2008 do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv
Rostlinná výroba - Archiv > Rostlinná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Státní rostlinolékařská správa > Rostlinná výroba - Archiv> Státní rostlinolékařská správa> Rostlinná výroba - Archiv

Výskyt plísně Fusarium spp. u pšenice ozimé v ČR v roce 2008

Vydáno: 25.3.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Rozsah a výsledky průzkumu výskytu původců růžovění klasů pšenice (Fusarium spp.) u pšenice ozimé v roce 2008.
Cílem průzkumu prováděného Státní rostlinolékařskou správou (SRS) a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV) byl monitoring výskytu růžovění klasů pšenice v klasech pšenice ozimé na pozorovacích bodech (PB), včetně stanovení stupně napadení klasů a obsahu deoxynivalenolu (DON).
Z celkového množství 151 odebraných vzorků klasů bylo 72 vzorků napadeno růžověním klasů pšenice (hodnoceno symptomaticky), tj. 48 %.
Vzorků se zvýšeným obsahem DON (>0,5 mg/kg zrna) bylo zjištěno celkem 6, tj. 4 % všech odebraných vzorků. Nejvyšší obsah DON činil 22,85 mg/kg zrna. Hygienický limit pro množství DON u zrna (1,250 mg/kg) byl překročen ve 3 případech a v 1 případě se jeho obsah k tomuto limitu blížil. Průměrný obsah DON ve vzorcích s jeho výskytem byl 0,47 mg/kg zrna.
Více informací z monitoringu je k dispozici na internetových stránkách SRS: Rozsah a výsledky průzkumu výskytu původců růžovění klasů pšenice (Fusarium spp.) u pšenice ozimé prováděného SRS a VÚRV, v.v.i. v roce 2008
 
Zdroj: SRS
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021