Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vyšší teploty pro skladování zmrazených potravin do kategorie

Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv

Vyšší teploty pro skladování zmrazených potravin

Vydáno: 14.12.2007
Tisk článku
Britský mrazírenský svaz BFFF požaduje z důvodu úspory energie a redukování environmentálních dopadů snížit teplotu mrazírenského skladování z –18 na –15 oC.
Britský mrazírenský svaz British Frozen Food Federation (BFFF) požaduje změnu nařízení o mrazírenském skladování, která by dovolovala zvýšit teplotu skladování zmrazených potravin, čímž by došlo k úspoře energie a redukování environmentálního dopadu v mrazírenském sektoru. Současné regule vyžadují, aby zmrazené potraviny byly skladovány minimálně při –18 ºC, nicméně BFFF finančně podporuje výzkum, který má prokázat, že pro zabezpečení a udržení kvality zmrazených potravin je dostačující teplota –15 ºC, a předpokládá, že změna v legislativě by se mohla uskutečnit během pěti let. Schválení vyšší skladovací teploty by bylo pro mrazírenský sektor nesmírným přínosem ve smyslu snížení energetických nákladů a emisí skleníkových plynů. Mikrobiální růst se podle BFFF obecně sice zastavuje při teplotě pod –5 ºC, k zachování kvality je ale většinu potravin zapotřebí skladovat při teplotě mezi –10 a–12 ºC, zatímco pro zmrzliny se vyžaduje –15 ºC. BFFF tudíž považuje teplotu –15 ºC za nejvhodnější pro použití v celém sektoru. V současné době je běžnou praxí, že se zmrazené potraviny skladují i při teplotě –25 ºC, aby se při dopravě ke spotřebiteli zajistilo vždy minimálně –18 ºC. Ve střednědobém horizontu je zapotřebí provést v mrazírenském řetězci audit existujících postupů, zhodnotit používaná rozmezí teplot a potom standardizovat zařízení, aby se zabránilo používání zbytečně nízkých teplot. V déledobějším horizontu bude BFFF spolupracovat s akademickými institucemi jako je Food Refrigeration and Process Engineering Research Centre at the University of Bristol či National Physical Laboratory a se švédskými výzkumnými pracovníky na zpracování vědecké dokumentace pro změnu příslušné legislativy. Více informací na adrese
http://www.fdin.co.uk/news/index.php?type=related&generate=yes&news_article_id=18379283#18379283 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021