Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Využití ozonu při zpracování ovoce a zeleniny do kategorie

Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv

Využití ozonu při zpracování ovoce a zeleniny

Vydáno: 7.6.2007
Tisk článku
Přehledová práce o výhodách použití ozonu při inaktivaci mikroorganismů v ovoci a zelenině.
K zajištění bezpečnosti a kvality se v potravinářském průmyslu široce používají dezinfekční prostředky. Některé z těchto prostředků, např. chlor jsou neúčinné proti určitým organismům, např. při vysokém pH nebo proti sporotvorným mikroorganismům. Chlor může také reagovat a vytvářet trihalometany, které vyvolávají obavy z hlediska bezpečnosti humánní výživy i polutantů životního prostředí. Potravinářský průmysl tak hledá prostředky, které:
– jsou účinné při inaktivaci běžných i objevujících se patogenů a při odstraňování toxických kontaminantů,
– způsobují menší ztrátu kvality potraviny,
– lze je adaptovat na potravinářské výroby,
– jsou příznivé pro životní prostředí.
Opracování ozonem splňuje tato kritéria a při řešení některých problémů potravinářského průmyslu dává slibné výsledky.
V roce 1997 panel expertů v USA odsouhlasil, aby byl ozon zařazen mezi látky se statusem GRAS (obecně považované za nezávadné), pokud se použije ve shodě s dobrou výrobní praxí. V současné době je v USA schváleno používat ozon jako dezinfekční nebo sanitační prostředek při výrobě potravin. V mnoha zemích však legislativa umožňující využívat ozon v potravinářském průmyslu nebyla dosud přijata.
Ozon byl testován z hlediska inaktivace mikroorganismů, odstraňování toxických látek a prodloužení údržnosti řady výrobků, včetně ovoce a zeleniny. Ozon byl poměrně účinný v těchto aplikacích, zvláště slibné výsledky se ukázaly při řešení problémů potravinářského průmyslu jako je kontaminace mykotoxiny a rezidua pesticidů. Uvádějí se však některé škodlivé vlivy ozonu na určité produkty, např. jablka, banány a listovou zeleninu.
 
V přehledové práci vypracované na univerzitě v Ankaře jsou shrnuty výsledky týkající se:
– obecných vlastností ozonu,
– využití ozonu pro inaktivaci mikroorganismů,
– využití ozonu pro degradaci mykotoxinů,
– využití ozonu pro degradaci pesticidů,
– vliv ozonu na fyziologii a kvalitu ovoce a zeleniny.
 
Z uvedeného přehledu vyplývá, že aplikace ozonu dává slibné výsledky při řešení některých důležitých problémů potravinářského průmyslu (mykotoxiny, rezidua pesticidů), avšak dosud nebyly přesně identifikovány degradační produkty vytvořené po ozonizaci těchto reziduí a to se zdá být největší překážkou pro využití ozonu v praxi. Je třeba provést toxikologické testy in vivo a in vitro, aby se zjistily účinky degradačních produktů na člověka i na zvířata.
V příloze je uveden přehled studií, ve kterých se zkoumal vliv ozonu na inaktivaci mikroorganismů u ovoce (tabulka 1) a u zeleniny (tabulka 2).
 
 
Food Reviews International23, 2007, č. 1. s. 91–106
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021