Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Využití poznatků nanovědy v praxi do kategorie

Nanotechnologie > Vlivy na zdraví - Archiv> Nanotechnologie> Vlivy na zdraví - Archiv
Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv

Využití poznatků nanovědy v praxi

Vydáno: 21.9.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Informace ze 4. mezinárodní konference, která se uskutečnila v Anaheimu (USA) dne 6.6.2009.
Dne 6.6.2009 se uskutečnila v Anaheimu v rámci výroční konference IFT (Institutu potravinářských technologů) 4. mezinárodní konference zaměřená na nanotechnologii v potravinářství (4th International Food Nanoscience Conference). Konferenci pod názvem “Nanoscale Science and Technology of Food – From the Lab to the Table” sponzorovala agentura Hollad (Nizozemská agentura pro zahraniční investice) a AFMNet (Advanced Foods & Materials Network) v Kanadě. Níže jsou uvedeny hlavní body z této konference.
 
Jedna se sekcí konference se zaměřovala na systémy dopravy nutričních látek a funkčních sloučenin do potravin. Zástupce z University of Hohenheim (SRN) hovořil o tzv. jedlých “solid lipid nanoparticles” (SLNs) pro dopravu bioaktivních látek, např. lykopenu a karotenoidů. SLNs se tvoří regulovanou krystalizací potravinářských nanoemulzí a mají velikost v rozmezí 50–500 nm. Velikost je ovlivněna procesem vytváření jádra (nucleation) a růstu krystalu. Hlavními výhodami SLNs je možnost velkoobjemové výroby bez použití rozpouštědel, vysoká koncentrace funkčních sloučenin v systému, dlouhodobá stabilita a možnost jejich sušení rozprašováním. Problémem je disperze funkční složky v lipidu a polymorfní transformace v důsledku ztráty kapalné formy.
V jiné sekci se zástupce Louisiana State University zaměřoval na polymerní nanočástice pro regulované uvolňování a cílenou dopravu funkčních sloučenin. Vyrábějí se použitím polymerů (např. alginové kyseliny, polymléčné kyseliny, chitinu) a povrchově aktivních látek. Byly prezentovány údaje o jejich použití pro dopravu vitaminu E, “intraconazole” (antimikrobiální látky) a barviva beta-karoten. Další výzkum je třeba zaměřit na optimalizace podmínek uvolňování a v případě vitaminu E na absorpci v organismu.
Zástupce z Chille se věnoval přirozenému výskytu nanostruktur v potravinách. Tématem konference byla také regulace nanotechnologie v souvislosti s potravinami. Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA) nemá v současné době specifickou definici nanotechnologie, a tak je regulační posouzení založeno nejen na velikosti materiálu, ale také na dopadu na identitu a toxicitu. Bylo konstatováno, že FDA vytváří směrnici o bezpečnosti výrobků, kterou bude používat průmysl. Bylo zdůrazněno, že je zapotřebí úzká spolupráce mezi průmyslem a FDA v odpovědném vývoji nanotechnologií.
Zástupce IFT hovořil o aktivitách v oblasti nanovědy, např. o akcích zaměřených na vzdělávání (konference, workshopy), vydávání publikací, reakcích na různá stanoviska vládních složek. Tyto aktivity vyzvedly IFT na přední pozice v oblasti výzkumu, inovací a komunikace.
V sekci věnované komerčním aplikacím nebo aplikacím, které se budou v brzké době komercializovat, byly zdůrazněny tři technologie:
– NutraLease pro dopravu aditiv a bioaktivních sloučenin;
– nanostrukturované sloučeniny železa pro fortifikaci potravin;
– antimikrobiální potahy pro potravinářské obaly.
 
NutraLease je společný podnik Hebrew University of Jerusalem (vývoj technologie) a Frutarom (uvedení na trh). Technologie NutraLease je založena na NSSL (nanosized, self-assembled liquid) nosičích pro dopravu nutrientů a bioaktivních látek (n-3 mastné kyseliny, karotenoidy: lykopen, lutein a astaxanthin, CoQ10, fytosteroly a izoflavony). Uvedená technologie zajišťuje úplnou rozpustnost aktivních látek i ve vodném prostředí.
Prodej výrobků na bázi NSSL zajišťuje ve světě Frutarom, v USA PL Thomas.
 
Fortifikace potravin se považuje za klíčový proces při řešení deficitu mikronutrientů, zvláště v rozvojových oblastech světa. Fortifikace potravin železem řeší nedostatky železa u populace. Řada zdrojů železa používaných pro fortifikaci potravin je pro špatnou rozpustnost nedostatečně v těle využívána. Vysoce používané zdroje, např. síran železnatý, způsobují problémy s kvalitou potravin, např. nežádoucí změny barvy a chuti.
Podle zástupce z ETH (Swiss Federal Institute of Technology) ukazují testy in vitro a studie na zvířatech, že nanotechnologie napomáhá využití železa v těle. Nanostrukturované sloučeniny železa minimalizují nežádoucí změny kvality u komerčních výrobků. Snížení velikosti se dosáhne použitím pyrolýzy (flame spray pyrolysis).
Biologickou využitelnost minerálních látek lze zvýšit i u jiných sloučenin, např. zinku. Je zapotřebí další výzkum, který se bude zaměřovat na bezpečnost a stabilitu nanostrukturovaných zdrojů minerálních látek.
 
Zástupce nanoAgri Systems Inc. hovořil o využití nanotechnologie k vytváření antimikrobiálních potahů pro obaly. Uvedená technologie je založena na technice otevřeného plamene (open-air flame technique) pro potahování obalů určených pro ovoce a zeleninu.
Zařízení se skládá ze stroje opatřeného specializovaným zařízením známým jako nanomizér, které se používá ke konverzi antimikrobiálních roztoků do jemných kapiček (o velikosti nano). Kapičky se pomocí plamene převádějí do páry, která pokrývá obal.
 
Zdroj: Food Technology 63, 2009, č. 9. s. 36–38
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021