Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vývoj metody pro screeningová stanovení mykotoxinů do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv
Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv

Vývoj metody pro screeningová stanovení mykotoxinů

Vydáno: 4.6.2008
Tisk článku
Blízká infračervená (NIR) spektroskopie použita pro stanovení obsahu DON a vizuálně poškozených fuzariozních zrn v pšenici a ječmeni. Metoda vyžaduje další zkoumání a stanovení podmínek použitelnosti.
Významným faktorem ovlivňujícím bezpečnost potravinového řetězce je riziko výskytu mykotoxinů. Mezi nejběžnější mykotoxiny v obilovinách patří deoxynivalenol (DON), známý rovněž jako vomitoxin. Jedná se o metabolit nízké molekulové hmotnosti ze skupiny trichothecenových mykotoxinů, produkovaných houbami rodu Fusarium, zejména F. graminearum. Tyto houby běžně napadají listy a klasy pšenice a ječmene, resp. palice kukuřice. Kontaminace mykotoxiny má značný celosvětový ekonomický dopad. V Evropě jsou pro obsah DON stanoveny maximální limity nařízením Evropské komise (ES/1881/2006), což s sebou přináší nutnost testování velkého množství vzorků, a je proto nezbytný vývoj rychlých metod stanovení obsahu mykotoxinů v cereáliích pro orientační zjišťování jejich přítomnosti. Rychlou metodou stanovení některých základních kvalitativních parametrů, již využívanou v praxi, je blízká infračervená (NIR) spektroskopie. Byly studovány možnosti využití viditelné až velmi blízké infračervené spektroskopie pro stanovení obsahu DON a vizuálně poškozených fuzariozních zrn v pšenici a ječmeni. Pro měření byly použity jednoodrůdové soubory pšenice a ječmene i běžné vzorky od farmářů z různých oblastí ČR. Z korelační analýzy normalizovaných spekter byly určeny nejtěsnější korelace odrazivosti s DON v oblasti 500–650 nm a 900–1 000 nm. Mezi jednotlivými skupinami vzorků byly ale pozorovány rozdíly. Výsledky ukazují, že je možné vytvořit kalibrační modely, které mohou být použity pro orientační stanovení obsahu DON v pšenici a ječmeni. Statistické zpracování metodou analýzy hlavních komponent ukázalo, že hlavní podíl spektrálního rozptylu byl tvořen celkovou odrazivostí vzorku. Pro možnost praktického využití IČ spektroskopie pro odhady intenzity napadení, resp. obsahu DON bude třeba provést zkoumání na dalších sériích vzorků a stanovit podmínky použitelnosti.
Obilnářské listy, roč. 16, č. 2, s. 35–38 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021