Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Vývoj připravovaného nařízení ES o označování do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Vývoj připravovaného nařízení ES o označování

Vydáno: 23.3.2009
Tisk článku
Zemědělský výbor EP schválil minimální velikost písma, povinnou deklaraci původu hlavních zemědělských surovin v potravině a další pravidla, která mají být obsažena v nařízení o informacích na balených potravinách.
Zemědělský výbor Evropského parlamentu projednával návrh nařízení předložený Komisí „o poskytování informací o potravinách spotřebitelům“ - nařízení o označování potravin, z 30.1.2008; KOM(2008) 40 v konečném znění 2008/0028 (COD)
Výbor sice schválil, že ustanovení o označování se týkají jen balených potravin, ale informace o alergenech mají být uvedena i u nebalených potravin.
Panuje názor, že u nezpracovaných potravin má být uvedena země původu, protože to spotřebitele zajímá. Každopádně na výrobku z EU má být uvedeno „pochází z EU“.
V případě označování hovězího masa je v důsledku nedávné dioxinové krize v Irsku velký zájem o uvádění jak místa produkce, tak místa zpracování. Pokud jde o drůbež a ostatní druhy masa, mělo by být uvedeno místo chovu a porážky, nikoli jedno nebo druhé. Alternativou je ještě uvádění místa narození.
Pravidla pro označování alkoholických nápojů budou vyhodnocena Komisí po pěti letech platnosti nového nařízení.
Stejně jako výbor IMCO (Internal Market and Consumer Protection), ani výbor AGRI nepodpořil nutriční označování podle GDA jako povinné, ale jen dobrovolné. Pokud je použito, musí se hodnoty vztahovat na 100 g resp. 100 ml. Schéma GDA vyvinuté potravinářským průmyslem není jednoznačně založeno na vědeckých důkazech.
Povinné nutriční označování by mělo vedle tuků, nasycených tuků, sacharidů, cukru a soli zahrnovat také bílkoviny. Pokud jde o trans-tuky, mělo by se rozlišovat mezi průmyslově vytvořenými a přirozeně přítomnými v mléce, mase a vejcích (někteří nepovažují za potřebné označovat přirozené trans-tuky). Nutriční údaje mají být vyjádřeny jednak na 100 g(resp. 100 ml) jednak na porci. S úřadem EFSA bude konzultováno používání symbolů či grafiky při zdůrazňování nutričních informací.
Výbor souhlasil, aby byl vytvořen pozitivní nutriční symbol, který by poskytoval spotřebiteli rychlou informaci o tom, že potravina splňuje kritéria nutričních profilů.
Bylo odhlasováno vyškrtnutí kapitoly umožňující pokračování národních schémat.

EU Food Law, 2009, č. 381, s. 8-10
 
Předcházející informace:
Nesouhlas výrobců s nařízením o označování
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021