Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vývoz veterinárního zboží z ČR navzdory pandemii loni vzrostl o desetinu do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Vývoz veterinárního zboží z ČR navzdory pandemii loni vzrostl o desetinu

Vydáno: 12.5.2021
Tisk článku
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS

Jednou z důležitých úloh Státní veterinární správy (SVS) je odbavování zásilek zvířat a živočišných produktů při vývozu do třetích zemí a také jednání se zahraničními partnery ve věci usnadňování vývozu českého veterinárního zboží. Navzdory pandemii COVID-19 a z ní vyplývajícím opatřením se podařilo v loňském roce navýšit množství z ČR vyvezených zásilek bezmála o desetinu na téměř 11 100 zásilek. Jako pozitivní trend lze rozhodně hodnotit skutečnost, že rostl především export živočišných produktů, kdy nejvíce meziročně rostoucí kategorií byla krmiva pro zájmová zvířata.

Zatímco roce 2020 bylo z ČR mimo Evropskou unii vyvezeno 11 069 zásilek veterinárního zboží, v roce 2019 to bylo 10 120. V množstevním vyjádření exportovaly české firmy v roce 2020 takřka 118 000 tun živočišných produktů, meziročně o pětinu více. Vývoz hospodářských zvířat klesl bezmála o třetinu na hranici 50 000 kusů. Naopak počet vyvezených jednodenních kuřat či dávek býčího spermatu vzrostl. Pokles byl naopak zaznamenán u násadových vajec.

Pro vývoz veterinárního zboží do třetích zemí musí být splněny veterinární podmínky, které si stanovuje konkrétní země dovozu. Na základě příslušných veterinárních podmínek pro konkrétní komoditu a konkrétní zemi dovozu je vytvořeno zvláštní veterinární osvědčení, tzv. certifikát, který před vývozem každé zásilky vydává a potvrzuje po provedené veterinární kontrole úřední veterinární lékař SVS.

V roce 2020 průměrně každý měsíc SVS vydala a potvrdila 922 veterinárních osvědčení (VO) pro vývoz zásilek veterinárního zboží do třetích zemí,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Pokud s tím země dovozu souhlasí, může být veterinární zboží vyvezeno na základě tzv. obchodního osvědčení, které není oficiálně dojednané mezi příslušnými úřady země dovozu a země vývozu. Řada zemí však vyžaduje, aby zásilku doprovázelo VO bilaterálně schválené na úrovni kompetentních autorit. Taková VO jsou oficiálně dojednaná mezi SVS a příslušnou autoritou země dovozu. Nesou hlavičku SVS a státní znak, jejich vzory jsou zveřejněny na internetových stránkách SVS a jsou k dispozici všem zájemcům o vývoz.

Zástupci SVS v rámci usnadňování vývozu živočišné produkce z ČR do třetích zemí vedou řadu dlouhodobých jednání se zahraničními partnery. V roce 2020 bylo SVS nově vyjednáno, aktualizováno nebo přeloženo (v případě, že daná třetí země stanovuje jednotný formulář pro dovoz z různých zemí, jako např. Ukrajina, Turecko či Velká Británie) 37 VO pro vývoz do třetích zemí, což je zhruba stejný počet jako roce 2019.

Vývoz určitých komodit veterinárního zboží je podmíněn také registrací konkrétního podniku u příslušné autority země dovozu. Prostřednictvím SVS byl loni nově registrován například chladírenský sklad pro vývoz vepřového masa do Hongkongu, mlékárna pro vývoz sušeného odstředěného mléka do Chile, tři mlékárny pro vývoz mléka a mléčných výrobků do Jižní Koreje a mlékárna pro vývoz mléka a mléčných výrobků do Kolumbie.

„Vývozcům pomáháme především v případech, kdy jejich vlastní proexportní aktivity a spolupráce s obchodním partnerem nestačí a příslušný úřad třetí země požaduje jednání na oficiální úrovni se SVS,poznamenal Semerád. „Při dlouhodobých jednáních se zahraničními úřady úzce spolupracujeme s Ministerstvem zemědělství a velvyslanectvími ČR ve třetích zemích,“ dodal.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS

Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021