Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výživa, potraviny a zdraví 2017 – IX. studentská konference do kategorie

Aktuality > Aktuality
Odborné akce

Výživa, potraviny a zdraví 2017 – IX. studentská konference

Vydáno: 18.5.2017
Tisk článku
Autor: Společnost pro výživu
Studentská konference se bude konat 23. června v Brně.Pořadatelé:
Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o., Lékařská fakulta MU, Brno, Agronomická fakulta MENDELU  v Brně, Chemická fakulta VUT v Brně

Termín akce: 23. června 2017

Místo konání: Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU, Brno, 
                      Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Organizační pokyny:
Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví. Délka jednoho sdělení je 15 min.

Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru, typu práce (bakalářská, magisterská) a jména školitele zašlou zájemci na adresu:
 
Lékařská fakulta MU
MVDr. Halina Matějová
Ústav ochrany a podpory zdraví
Kamenice 753/5, 625 00  Brno
e-mail: hmatej@med.muni.cz
 
Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 21.6. 2017.
Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.

Začátek konference v 10.00 hod. (prezence 9.30 -10.00)

Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží publikaci Výživa a potraviny pro zdraví, potvrzení o účasti na vědecké konferenci a volný vstup na odborné akce pořádané SPV v roce 2018.

Vstup na konferenci je volný. Přihlášky k pasivní účasti je třeba zaslat na výše uvedenou adresu nejpozději do 22. 6. 2017.

Odborní garanti konference:
Prof. MUDr. Zuzana Derflerová – Brázdová, DrSc. – Lékařská fakulta, Ústav ochrany podpory zdraví, MU Brno
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. – Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin, MENDELU v Brně
RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D. – Chemická fakulta, Ústav chemie potravin a biotechnologií, VUT v Brně


Zdroj: Společnost pro výživu

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021