Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky do kategorie

Výživa - Archiv > Výživa - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality > Aktuality

Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky

Vydáno: 27.6.2012
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková
Inovovaná Výživová doporučení jsou uvedena i ve vztahu k dětskému věku, k výživě těhotných a kojících žen a k výživě starších lidí.

Společnost pro výživu předložila inovovaná "Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR". Dokument je ve formě určené  pro pracovníky, kteří se zabývají prevencí neinfekčních onemocnění  hromadného výskytu výživou a propagací správných stravovacích návyků.
Inovovaná Výživová doporučení jsou uvedena i ve vztahu k dětskému věku, k výživě těhotných a kojících žen a k výživě starších lidí.

V roce 2007 byl přijat pracovní dokument komise ES s názvem: Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (bílá kniha). Uvedený dokument uvádí, že lze přepokládat, že 80 % případům nemocí srdce, cévních mozkových příhod, diabetu mellitu 2. typu a 40 % případům rakoviny by bylo možno předejít, pokud by se vyloučily rizikové faktory běžného životního stylu. Podle WHO většina hlavních faktorů, které se uplatňují nepříznivě na zdraví člověka, souvisí s výživou. V pořadí závažnosti jsou to: nadbytečný příjem soli, vysoký příjem alkoholu, nevhodné složení tuku, vysoký příjem energie a nedostatečný příjem ovoce a zeleniny.

Inovovaná Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR zahrnují:

- Změny, kterých by mělo být dosaženo v nutričních parametrech, které jsou v souladu s výživovými cíli pro Evropu (WHO) a s doporučením evropských odborných společností
- Změny, ke kterým by mělo dojít ve spotřebě potravin u dospělé populace k dosažení uvedených cílů:
            - obecně
            - u těhotných a kojících žen
            - u starších lidí
- Zásady, které by měly být dodržovány pro jídelníček dítěte k dosažení optimálního růstu a vývoje dítěte a prevenci rozvoje civilizačních onemocnění
- Zásady, na které je třeba se zaměřit v kulinářské technologii
- Změny ve složení potravinářských výrobků, které jsou žádoucí k dosažení výživových cílů

Základním požadavkem je samozřejmě dosažení všech parametrů zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů při zachování principů bezpečnosti potravin.

Při tvorbě jídelníčku je třeba věnovat pozornost jak výběru potravin (je nutné sledovat údaje o složení na etiketách potravinářských výrobků), tak jejich úpravě. Strava by měla být dostatečně pestrá a přiměřená věku, pohlaví, pohybové aktivitě a zdravotnímu stavu.

Za Společnost pro výživu předložil „Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky“ autorský kolektiv: prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., a MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Znění Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR bylo projednáno a schváleno presidiem a správní radou Společnosti pro výživu.
Praha, 6. dubna 2012

„Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky“, konečné znění

Zdroj: Společnost pro výživu
           Výživa a potraviny, 67, 2012, č.3, s.80-82

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021