Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výzkum nemocí zvířat do kategorie

Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Výzkum nemocí zvířat

Vydáno: 20.11.2008
Tisk článku
V Německu vzniká nejmodernější výzkumný ústav zabývající se problematikou infekčních chorob zvířat, jehož provoz bude splňovat nejvyšší požadavky na biobezpečnost.
Na německém ostrově Riems v Meklenbursku-Předním Pomořansku vzniká nejmodernější ústav zabývající se výzkumem infekčních chorob zvířat včetně zoonóz. S novostavbou Spolkového výzkumného institutu veterinárního zdraví bude Institut Friedricha Loefflera (FLI) po dokončení disponovat také možností, zkoumat na hospodářských zvířatech původce zvířecích nákaz nejvyššího stupně 4 škály biobezpečnosti. Tuto možnost dosud měla pouze dvě srovnatelná výzkumná pracoviště na celém světě sídlící v Kanadě a v Austrálii.
 
Stavební práce (podle údajů Spolkového ministerstva zemědělství) v objemu přibližně 300 milionů EUR jsou v současné době největší pozemní stavbou na území nových spolkových zemí. Na ploše cca 79 000 metrů čtverečních bude postaveno 89 laboratoří a 163 stájových jednotek, vybavených nejnovější technologií a splňujících nejvyšší požadavky na bezpečnost provozu.
 
Institut, jehož úkoly jsou zakotveny v příslušné legislativě upravující oblast zvířecích nákaz, spolupůsobí zejména v oblasti epidemiologického výzkumu při propuknutí zvířecích nákaz. Jeho odborné kompetence jsou především využívány v období krize, jakou byla např. BSE krize, problematika ptačí chřipky a při stále ještě aktuálních případech výskytu katarální horečky ovcí. Kromě toho se FLI věnuje také problematice vlivu klimatických změn na zdravotní stav zvířat.
 
Erforschung von Tierkrankheiten
[cit. 2008-11-18], www.animal-health-online.de
             
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021