Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výzkum potenciálních „xenohormonů“ v obalových materiálech do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Výzkum potenciálních „xenohormonů“ v obalových materiálech

Vydáno: 10.3.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Rakouský výzkumný ústav chemie a techniky vyvíjí v rámci projektu „Xeno“ test in vitro pro vyhodnocení hormonální aktivity látek obsažených v materiálech v kontaktu s potravinami.

Rakouský výzkumný ústav chemie a techniky (ofi) zkoumá v rámci čtyřletého výzkumného projektu problematiku xenohormonů v materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami. Materiály jako plasty, papír, lepenka, kombinované kartony a potažené plechovky mohou obsahovat hormonálně aktivní látky, které se v přírodě nevyskytují. Tyto látky mohou  migrovat do potravin. Z toxikologických studií plyne domněnka, že tyto látky mohou znamenat zvýšené nebezpečí rakoviny varlat a prsu, poruchy plodnosti, poruchy embryonálního vývoje a látkové výměny (diabetes, adipositas). Zatím je stav znalostí o těchto látkach minimální a chybějí i ověřené metody testování hormonální aktivity.

V rámci jednoho z projektů s označením „Xeno“ má být vyvinuta biologická testovací metoda, kterou lze začlenit do komplexu bioanalýz in vitro, a tím umožnit poznání podstatných hormonálních vlastností, zkoumaných látek, především estrogenních, androgenních nebo vlastností hormonů štítné žlázy. Na projektu se podílejí i AIT (Rakouský technologický institut), rakouské Spolkové ministerstvo zdravotnictví, Rakouská agentura úpro zdraví a bezpečnou výživu, Centrální vědecká laboratoř York aj. Do konce srpna 2011 má být testování in vitro ověřeno a dokončeno zavedení vysoce účinné metody.

Die Milchwirtschaft, 1, 2010, č. 13, s. 497

Pack aktuel

Předcházející informace:

Z čeho pochází estrogenní aktivita v minerálních vodách?

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021