Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Význam enanciomerů v potravinách do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv

Význam enanciomerů v potravinách

Vydáno: 16.10.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Analýzu enantiomerů v potravinách lze využít pro určování kvality a výživové hodnoty potravin.
Optické isomery – enantiomery
Existuje mnoho organických sloučenin, které existují ve dvou prostorových isomerech, jejichž vzájemný vztah je totožný se vztahem pravé a levé ruky – jsou navzájem zrcadlovými obrazy a bez přerušení některé vazby je nelze přivést ke krytí. Tento vztah se nazývá chiralita a takové molekuly se nazývají chirálními. Jednotlivé isomery jsou pak opticky aktivní (stáčí rovinu polarizovaného světla).
 
Znalost chirality přírodních a uměle vyrobených sloučenin má nemalý význam pro hodnocení kvality potravin. Enantiomerní poměry potravinových složek neovlivňují pouze chuť a vůni výrobku, ale také jeho výživovou hodnotu. Vlivem nevhodného zpracování potraviny může docházet k racemizaci jednotlivých složek. Ke změně poměru enantiomerů dochází také při nesprávném skladování, např. v důsledku bakteriální kontaminace, či přídavkem syntetické příměsi. Určování enantiomerního zastoupení v potravinách a nápojích má tudíž velkou vypovídací hodnotu a je důležitou součástí analýzy potravin. Škála chirálních složek potravin, o jejichž sledování je zájem, se stále rozšiřuje. Patří sem především: aminokyseliny, hydroxykyseliny, karboxylové kyseliny s rozvětveným řetězcem, laktony, ketony, alkoholy, etery, terpenoidy, flavonoidy, sloučeniny obsahující síru, vitaminy aj. Více informací je k dispozici v příloze.
 
Příloha: Výskyt a význam enantiomerů v potravinách (pdf, 377 kB)
 
Chem. Listy 102, 2008, č. 7, s. 480–486
 
Pozn.: Práce zaměřená na výzkum chirálních složek byla finančně podpořena Grantovou agenturou UK (projekt č. 305/2006 B CH), projektem MŠMT (projekt Kontakt ME 895) a dlouhodobým výzkumným záměrem MŠMT (projekt č. MSM0021620857).
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021