Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výzva EFSA k poskytnutí dat o stearyl tartarátu a o určitých skupinách přídatných látek do kategorie

Sběr dat a veřejné konzultace > Sběr dat a veřejné konzultace
Aktuality > Aktuality

Výzva EFSA k poskytnutí dat o stearyl tartarátu a o určitých skupinách přídatných látek

Vydáno: 26.7.2012
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Zainteresované instituce a podniky mají dodat podklady týkající se stearyl tartarátu a některých skupin aditiv.

EFSA vyzývá národní úřady, výzkumné instituce, potravinářské podniky a jiné podnikatele k poskytnutí publikovaných i nepublikovaných informací s relevantními údaji o některých přídatných látkách. U každé z následujících skupin jsou požadovány různě zaměřené údaje, které při zpracování stanovisek EFSA chybějí.

1) Stearyl tartarát – do 30. listopadu 2012
Požadované informace se týkají
- způsobu používání a množství používané látky,
- vlastností látky (specifikace, čistota, složení, apod.),
- stability, reaktivnosti a chování látky v potravinách (např. během pečení),
- informací o výrobním procesu,
- analytických metod pro zjištění aditiv v potravinách,
- údajů o toxikokinetice a toxicitě a dalších souvisejících s bezpečností.

Bližší informace jsou dostupné na webu EFSA.
 

2) Různé přídatné látky patřící do různých funkčních skupin - do 1. ledna 2013
Výzva se týká těchto skupin aditiv:
- regulátory kyselosti
- nosiče
- stabilizátory
- sekvestranty
- protispékavé látky

Požadované údaje se týkají
- specifikací hotových aditiv (čistoty, velikosti částic, rozložení velikosti částic),
- výrobního procesu vč. purifikace, analytických a výrobních kontrol,
- dostupných analytických metod;
-  podstaty a průběhu změn fermentačních produktů vytvářených v trávicím traktu,
- subchronické toxicity, genotoxicity, chronické toxicity, karcinogenity, reprodukční a vývojové  toxicity, a dalších relevantních údajů.

EFSA zajímají původní studie dříve posouzené Vědeckým výborem pro potraviny, Společným výborem expertů pro přídatné látky do potraviny (JECFA) a dále vědecké práce a studie dříve těmito tělesy neposuzované.

Bližší informace jsou dostupné na webu EFSA.

Údaje mají být zaslány v případě fyzické kopie (tištěné nebo jiné ) na adresu (Food Ingredients and Packaging Unit, Food Additives, EFSA, Via Carlo Magno 1/a, 43126 Parma, Italy) nebo elektronicky na foodadditives@efsa.europa.eu.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021