Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výzva EFSA k poskytnutí údajů o přídatných látkách do kategorie

Sběr dat a veřejné konzultace > Sběr dat a veřejné konzultace
Aktuality > Aktuality

Výzva EFSA k poskytnutí údajů o přídatných látkách

Vydáno: 27.3.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Zainteresované instituce a podniky mají dodat podklady týkající se některých již schválených skupin aditiv, a dále určité údaje o esterech montanových kyselin a šelaku.
Úřad EFSA vyzývá národní úřady, výzkumné instituce, potravinářské podniky a jiné podnikatele k poskytnutí publikovaných i nepublikovaných informací s relevantními údaji o některých přídatných látkách. U každé z následujících skupin jsou požadovány různě zaměřené údaje, které při zpracování stanovisek EFSA chybějí.

1) Aditiva z pěti funkčních tříd (regulátory kyselosti, protispékavé látky, ztužovače, zapouzdřovací látky, pěnotvorná činidla) schválených k aplikaci do potravin v EU (podrobnosti zde) – do 15. srpna 2012
Požadované informace se týkají
- vlastností hotových aditiv (čistota, velikost částic apod.)
- informací o výrobním procesu,
- analytických metod pro zjištění aditiv v potravinách a nápojích,
- údajů o toxikokinetice a toxicitě a dalších souvisejících s bezpečností.
Jsou požadovány studie, které již byly posuzovány Vědeckýcm výborem pro potraviny nebo Společným výborem expertů FAO/WHO, ale také i studie těmito výbory dosud neposuzované.
Není zájem o informace, které jsou předmětem jiné výzvy a jsou shromažďovány odděleně, jako je např. expozice lidí těmito aditivy z potravin, typické a maximální aplikované množství apod.
 
2) Estery montanových kyselin (E 912, minerální vosky k ošetření povrchu plodů; podrobnosti zde - do 1. června 2012.

3) Šelak (E 904, přírodní živice k ošetření povrchu plodů nebo dražé; podrobnosti zde) -  do 1. června 2012.
Požadované údaje pro látky pod bodem 2 a 3 se týkají
- četnosti použití a použitého množství při aplikaci jako potravinové aditivum,
-  údajů o migraci do potraviny
- informací o absorpci, distribuci, metabolismu a vylučování a informace, které lze využít pro převádění experimentů na zvířatech na reprezentativní údaje pro lidi,
-  podstaty a průběhu změn fermentačních produktů vytvářených v trávicím traktu,
- subchronické toxicity, genotoxicity, chronické toxicity, karcinogenity, reprodukční a vývojové  toxicity, nebo vědeckých závěrů, že takové studie nejsou pro posouzení bezpečnosti potřebné.  Pokud  některé takové údaje neexistují a nejsou známy vědecké závěry o jejich irelevantnosti, bylo by vhodné  zahájit nové studie s tímto zaměřením. Za tím účelem se uvádí zjednodušený sled výzkumných kroků.

Údaje mají být zaslány v připadě fyzické kopie (tištěné nebo jiné ) na adresu (Food Ingredients and Packaging Unit, Food Additives, EFSA, Via Carlo Magno 1/a, 43126 Parma, Italy) nebo elektronicky na foodadditives@efsa.europa.eu .

Food Standards Agency
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021