Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výzva EFSA k poskytnutí údajů o stříbru (E 174) a zlatu (E 175) do kategorie

Přídatné látky (éčka) > Vlivy na zdraví - Archiv> Přídatné látky (éčka)> Vlivy na zdraví - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Sběr dat a veřejné konzultace > Sběr dat a veřejné konzultace

Výzva EFSA k poskytnutí údajů o stříbru (E 174) a zlatu (E 175)

Vydáno: 25.2.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Požadované údaje lze zasílat do EFSA do 24.8.2011.

Podle článku 32 nařízení (ES) č. 1333/2008 z 16.12.2008 bude Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přehodnocovat bezpečnost všech potravinářských aditiv schválených před 20.1.2009. Časový harmonogram přehodnocování těchto aditiv stanovuje nařízení Komise (EU) č. 257/2010 z 25.3.2010.

Stříbro (E 174) a zlato (E 175) jsou zahrnuty do programu přehodnocení potravinářských aditiv. Aby posouzení těchto aditiv bylo účinné, je zapotřebí, aby EFSA měl k dispozici všechny nezbytné údaje (publikované, nepublikované, nově získané).

EFSA se obrací na všechny zainteresované subjekty (vládní instituce, zájmové organizace, univerzity, výzkumné ústavy, výrobní společnosti aj.) o poskytnutí údajů k uhličitanu vápenatému. Více informací je k dispozici ve výzvě EFSA.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021