Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výzva EFSA k poskytnutí údajů o uhličitanu vápenatém (E 170i) do kategorie

Přídatné látky (éčka) > Vlivy na zdraví - Archiv> Přídatné látky (éčka)> Vlivy na zdraví - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Sběr dat a veřejné konzultace > Sběr dat a veřejné konzultace

Výzva EFSA k poskytnutí údajů o uhličitanu vápenatém (E 170i)

Vydáno: 25.2.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Požadované údaje lze zasílat do EFSA do 10.3.2011.

Podle článku 32 nařízení (ES) č. 1333/2008 z 16.12.2008 bude Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přehodnocovat bezpečnost všech potravinářských aditiv schválených před 20.1.2009. Časový harmonogram přehodnocování těchto aditiv stanovuje nařízení Komise (EU) č. 257/2010 z 25.3.2010.

EFSA v prosinci 2006 uveřejnil výzvu, ve které požadoval poskytnutí údajů týkajících se schválených potravinářských barviv. Následně v dubnu 2009 požádala Evropská komise evropské obchodní organizace potravinářského sektoru, aby poskytly informace o úrovni používání všech schválených potravinářských barviv.

Uhličitan vápenatý (E170i) se používá jako potravinářské barvivo, ale je také autorizován pro použití v nezbytném množství pro dosažení požadovaného účinku (quantum satis) v rámci ostatních potravinářských aditiv (příloha 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/2/ES) a lze použít také jako nutriční zdroj. Pro posouzení potenciální expozice uhličitanu vápenatému je proto zapotřebí brát do úvahy všechna jeho možná použití.

EFSA se obrací na všechny zainteresované subjekty (vládní instituce, zájmové organizace, univerzity, výzkumné ústavy, výrobní společnosti aj.) o poskytnutí údajů k uhličitanu vápenatému. Více informací je k dispozici ve výzvě EFSA.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021