Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výzva EFSA k poskytnutí vědeckých údajů o aspartamu do kategorie

Přídatné látky (éčka) > Vlivy na zdraví - Archiv> Přídatné látky (éčka)> Vlivy na zdraví - Archiv
Sběr dat a veřejné konzultace > Sběr dat a veřejné konzultace
Aktuality > Aktuality

Výzva EFSA k poskytnutí vědeckých údajů o aspartamu

Vydáno: 3.6.2011
Tisk článku
Autor: MZe
Požadované údaje lze zasílat do EFSA do 30.9.2011.

Dne 4. května 2011 požádala Evropská komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o provedení přehodnocení bezpečnosti aspartamu jako potravinářské přídatné látky - v termínu do 31. července 2012. EFSA zveřejnil 1. června 2011 výzvu k poskytnutí vědeckých údajů o aspartamu (E 951) v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 1333/2008 a článkem 5 nařízení (EU) 257/2010. Uzávěrka pro poskytování údajů je 30. září 2011.

Účelem výzvy k předkládání údajů je nabídnout všem zájemcům a zúčastněným stranám příležitost poskytnout EFSA dostupné zdokumentované informace, již zveřejněné nebo ještě nepublikované, včetně původních dat o aspartamu, které by mohly přispět k posouzení bezpečnosti této potravinářské přídatné látky. V zájmu zajištění účinného přehodnocení aspartamu je pro EFSA velmi důležité, aby  všechny nezbytné údaje získal.

V roce 2009 požádala Evropská komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin, vědecký Panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin (EFSA, ANS), aby vypracoval vědecké stanovisko k výsledkům dlouhodobé studie karcinogenity s prenatální expozicí umělému sladidlu aspartam. Bezpečnost (nezávadnost) aspartamu byla Panelem ANS opět potvrzena.

Aspartam je intenzivní sladidlo, které je asi 200krát sladší než cukr. Někdy se uvádí pod svým původním obchodním názvem Nutrasweet. Je to přídatná látka (aditivum), které byl přiřazen identifikační kód “E951”.  Aspartam byl povolen pro používání do potravin a jako stolní sladidlo v řadě členských států během 80. let minulého století. Na základě posouzení bezpečnosti Vědeckým výborem pro potraviny (SCF - předchůdce EFSA) v roce 1984 a 1988 byla legislativa týkající se použití aspartamu do potravin harmonizována na úrovni EU.

Další posuzování aspartamu prováděl SCF v roce 1997 a 2002. V roce 2006 posuzoval vědecký Panel AFC dlouhodobou studii karcinogenity aspartamu provedenou ERF a publikovanou v roce 2005 a 2006. Na základě všech dostupných informací došel panel EFSA k závěru, že neexistuje žádný důvod pro revizi již stanovené hodnoty ADI pro aspartam ve výši 40 mg/kg tělesné hmotnosti (EFSA, 2006).

Podrobné informace a výzvu můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

 http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110601.htm

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021