Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek XLII. Lenfeldovy a Höklovy dny do kategorie

Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv
Aktuality > Aktuality

XLII. Lenfeldovy a Höklovy dny

Vydáno: 22.6.2012
Tisk článku
Konference Hygiena a technologie potravin se bude konat 17. a 18. října 2012 v Brně.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie a Státní veterinární správa ČR pořádají 17. a 18. října 2012 konferenci Hygiena a technologie potravin,
XLII. Lenfeldovy a Höklovy dny


Zaměření konference:
Mezinárodní odborná konference je zaměřena na problematiku bezpečnosti a kvality potravin z pohledu aplikace potravinového práva v činnosti státních orgánů a přináší aktuální výsledky dozorové a vědecké činnosti horizontálně celým spektrem potravin. Odbornou část konference doplní setkání s historií veterinární hygieny.

Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1-3,
                      Brno
Kontaktní adresa:  Mgr. Jana Pokorná, Ústav vegetabilních potravin, VFU
                              Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno,
                              lenfeldovyahoklovydny@vfu.cz

Odborný a programový výbor: Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
                                                 Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
                                                 Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
                                                 Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
                                                 Prof. MVDr. Dionýz Máté, Ph.D.
                                                 Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.    
 
Organizační výbor konference: Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.,
                                                 Mgr. Jana Pokorná,  
                                                 Ing. Petr Pernica

Základní informace: http://www.fvhe.vfu.cz/konference/

Závaznou přihlášku pošlete do 30.6.2012 buď on-line na 
http://www.fvhe.vfu.cz/konference/
nebo mailem na kontaktní adresu (formulář přiložen)

Příspěvky v požadované formě (Pokyny pro aktivní účastníky) pošlete mailem na kontaktní adresu do 3. 9. 2012.

Vložné 1.250,- Kč (včetně DPH) zahrnuje sborník přednášek a posterů, občerstvení. Vložné je třeba zaplatit do 10.9.2012.


Pozvánka

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021