Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zachytili jsme sledě s parazity do kategorie

Biologická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Biologická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Zachytili jsme sledě s parazity

Vydáno: 21.6.2011
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 21. 6. 2011.

Do ČR bylo dodáno 5000 kg mrazených celých ryb – sleďů původem z Norska, přes Polsko.  Surovina měla být zpracována na uzené sledě – ale při běžné veterinární kontrole jsme zjistili ve svalovině přítomnost parazitů Anisakis. Výsledek potvrdila v úředně odebraném vzorku laboratoř Státního veterinárního ústavu Jihlava dne 20. 6.

Celkem 3600 kg bylo zachyceno ještě zamražené ve skladě, 405 kg bylo pozastaveno ve výrobě, a byl vydán zákaz uvádění do oběhu a toto množství bude zlikvidováno. Z již zpracovaných výrobků - uzených sleďů – se podařilo zatím stáhnout zhruba 100 kg, odběratelé byli informováni a je nařízeno stahování.

Anisakis je parazit ryb, žijící v tělní dutině a svalovině ryb. Tepelným opracováním je však parazit usmrcen (uzení při teplotě 70 °C po dobu 10 minut je pro jejich usmrcení dostačující). Člověk tedy nemůže onemocnět.  Ale i mrtví červi, kteří se nacházejí v tělní dutině či svalovině ryb, by mohli člověka ohrozit, neboť jsou silným alergenem. Proto dle Nařízení EP a R (EU) č. 853/2004 nesmí být v produktech rybolovu přítomni viditelní parazité a tak se takovéto produkty stahují z trhu a likvidují.

Pokud by člověk pozřel živé larvy, mohly by proniknout skrze žaludeční stěnu do vnitřních orgánů. Onemocnění člověka způsobené tímto nematodem se nazývá  anisakióza. Léčba je možná, podobně jako u ostatních helmitóz (např. albendazolem). Poté co larvy dospějí v trávicím traktu (žaludek) a produkují vajíčka, dospělci hynou. Příznaky – zvracení, akutní gastritida (zánět žaludku). K takovémuto ohrožení však tepelně opracovanými rybami (i uzenými) nemůže dojít.

Životní cyklus parazita je takový, že prochází dvěma larválními stádii. Vajíčka pozře první mezihostitel - mořští korýši, ty sežerou ryby, vzniká larva 2, ta je infekční pro člověka (konzumace syrových nebo skoro syrových ryb) nebo pro mořské savce. U nich po pozření larvy dochází k jejímu dospívání a produkci vajíček, které odchází z trávicího traktu do prostředí a ta jsou pozřena opět korýši.

O zjištění parazita v dovezených sledích Státní veterinární správa ČR informovala i ostatní členské státy EU systémem rychlého varování RASFF.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021