Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Žádné „dioxinové“ maso nebylo do ČR dovezeno do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO

Žádné „dioxinové“ maso nebylo do ČR dovezeno

Vydáno: 20.1.2011
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 20.1. 2011.

Proč to opakovat? Nu, prostě proto, že se stále s tímto pojmem lze setkat. Jak celá „kauza“ probíhala? Poté, co v německých médiích zaznělo, že do ČR a Polska směřovala zásilka potenciálně rizikového masa, kontaktoval Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR okamžitě dne 14. 1. svou německou kolegyni Karin Schwabenbauer a ta potvrdila, že 4 500 kg masa pocházelo z farmy, kam byly dodány krmné směsi kontaminované dioxiny, nicméně dodala, že podle propočtů německého Spolkového ústavu pro hodnocení rizika nebyly překročeny velmi přísné limity stanovené pro obsah dioxinů ve vepřovém mase.

Podle slov Milana Maleny jsme nyní obdrželi i písemné sdělení německé veterinární služby, podepsané šéfkou německé veterinární služby Karin Schwabenbauer, kde je doloženo laboratorním vyšetřením, že zásilka živočišných produktů odeslaná do ČR neobsahovala nadlimitní množství dioxinů.

Zásilka, která směřovala do Ústeckého a Středočeského kraje, byla pozastavena a Milan Malena nařídil odebrat vzorky. A co je nové? Ukázalo se, že německé vyšetření, že nebyly překročeny limity pro dioxiny, potvrdila i naše vyšetření, která provedli ve Státním veterinárním ústavu v Praze!

Státní veterinární správou ČR bylo dosud odebráno 30 vzorků ze zásilek z Německa a nyní jsou známy výsledky 15 z nich (byly vyhovující). Limity pro dioxiny nebyly překročeny ani u oněch démonizovaných 4 500 kg, ani u ostatních zásilek. Proto pozastavených 820 kg v Ústeckém kraji je uvolněno do tržní sítě.

Důsledné veterinární kontroly v místech určení zjistily při obchodování s veterinárním zbožím i několik porušení veterinárního zákona. Firmy obchodující se zbožím z jiného členského státu mají povinnost informovat o obdržení zásilky místně příslušnou krajskou (popřípadě městskou) veterinární správu. Není tomu tak vždy. Státní veterinární správa ČR nyní připravuje společně s Ministerstvem zemědělství, Potravinářskou komorou a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí podklad, který by formou Nařízení vlády ještě upřesnil, a zpřísnil ustanovení veterinárního zákona. Bude tkvět především v tom, že příjemce potravin živočišného původu bude muset avizovat přijetí zásilky místně příslušné veterinární správě již 24 hodin předem, aby ji mohl orgán státního veterinárního dozoru prověřit.

SVS ČR je si podle Milana Maleny vědoma velké zodpovědnosti i důvěry veřejnosti a snaží se nacházet cesty k dalšímu zprůhlednění a zdokonalení kontrol potravin živočišného původu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021