Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zákaz separátu z hovězího v Británii do kategorie

Aktuality > Aktuality

Zákaz separátu z hovězího v Británii

Vydáno: 15.6.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
I pro vnitřní britský trh musí být splněna všeobecná pravidla, která kvůli riziku BSE nedovolují použití separátu z hovězího dobytka, ovcí a koz do potravin.

Bez ohledu na pravidla EU, přesněji nařízení 853/2004/ES, docházelo ve Velké  Británii k používání separátu z hovězího, ovcí a koz pomocí nízkého tlaku. Všeobecný zákaz používání hovězího separátu k výživě lidí byl vydán v r. 2001 kvůli riziku BSE (nařízení 999/2001/ES).

V Británii se separované maso označované jako DSM (desinewed meat) stále používá do výrobků. Výrobci argumentují tím, že se nejedná o mechanicky oddělené maso ve smyslu definice obsažené v nařízení, protože při použití nízkého tlaku si maso zachovává vláknitou texturu svaloviny jakou má i mleté maso. Při označování obsaženého podílu masa ve výrobku je tento separát zahrnován pod termín „maso“.

Podle legislativy EU se strojně oddělené maso (MOM, separát) může získávat pouze oddělováním z kostí vepřů a drůbeže, přičemž není definována technika (za nízkého nebo vysokého tlaku). Při označování složení výrobků však separát nesmí být posuzován jako maso, ale musí být vykazován odděleně.

Podle stanoviska Evropské komise musí být spotřebitelé v EU chráněni, a tak nelze ani pro trh Velké Británie připustit používání separátu z hovězího získávaného z kostí nízkotlakou technikou (DSM).

Britský úřad FSA (Food Standard Agency) ohlásil v dubnu 2012 moratorium na výrobu DSM-masa z hovězího dobytka, koz a ovcí, aby bylo dosaženo souladu s pravidly stanovenými Evropskou komisí.

Britská asociace zpracovatelů masa (British Meat Processors´Association)  proti tomu protestuje, protože důsledkem bude zvýšení ceny výrobků a snaha o změnu receptury směrem k méně hodnotné surovině. Pokud by však britští zpracovatelé masa neuposlechli, hrozí zákaz exportu masných výrobků z UK.


EU Food Law, 2012, č. 527, s. 10
Objednávka kopie článkuTyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021