Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zákazy pěstování GM rostlin vyhlášené členskými státy EU do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

Zákazy pěstování GM rostlin vyhlášené členskými státy EU

Vydáno: 28.6.2013
Tisk článku
Autor: Ing. Bc. Zuzana Stratilová
Polsko se připojilo k dalším členským státům EU, které na svém území zakázaly z různých důvodů pěstovat GM rostliny.

Na začátku letošního roku se Polsko připojilo k dalším členským zemím EU jako je např. Rakousko, Německo, Francie, Itálie, Řecko, Maďarsko a Lucembursko, které na svém území zakázaly z různých důvodů pěstovat GM rostliny.

V Evropské unii je v současné době povoleno pěstovat geneticky modifikovanou (GM) kukuřici MON810 (kukuřici odolnou vůči zavíječi kukuřičnému, od r. 1998) a GM brambor Amflora (brambor s upraveným poměrem složek škrobu, od r. 2010). Oblast pěstování GM rostlin je upravena legislativou EU, tudíž práva a povinnosti z ní vyplývající platí pro všechny členské státy EU. Legálně lze zakázat pěstování GM rostlin na území jednotlivých členských států, případně na celém území EU, na základě zjištění nových vědeckých poznatků, které by poukazovaly na negativní dopad GM rostlin na lidské zdraví, zdraví zvířat či životní prostředí nebo na základě tzv. ochranné doložky. Jelikož dosud nebyly negativní dopady GM rostlin žádnými vědeckými studiemi prokázány, využívají členské státy k vyhlášení zákazu ochrannou doložku, což může například znamenat, že stát přijal opatření k zabránění nezáměrné přítomnosti GMO v jiných produktech.

Polská vláda přijala zákaz na základě dvou nařízení k zákonu o osivech, která znamenají zákaz pěstování dvou geneticky modifikovaných plodin povolených v EU. Polské ekologické hnutí, které velikou měrou přispělo k těmto zákazům, tím svůj boj proti GMO nekončí, ale naopak apeluje na přípravu nového zákona o GMO, který by plně implementoval všechny regulace EU v této oblasti.

Zda je počínání těchto zemí legální dále zkoumá Evropská komise. V případě, že Evropská komise odmítne vyhlášený zákaz pěstování GM rostlin na území daného státu pro například špatně použitý právní základ či nedostatečné odborné odůvodnění a daný stát nezruší vyhlášený zákaz pěstování GM rostlin, vystavuje se členský stát riziku soudní pře u Evropského soudního dvora. V roce 2011 byl v důsledku rozhodnutí Evropského soudního dvora například anulován jako neodůvodněný vládní zákaz pěstování a používání GM kukuřice ve Francii.

Ing. Bc. Zuzana Stratilová
Odbor bezpečnosti potravin MZe

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021