Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zaplavené potraviny nejíst! do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality
POVODNĚ 2013 - zacházení s potravinami, hygiena > Bezpečnost potravin - archiv - kauzy> POVODNĚ 2013 - zacházení s potravinami, hygiena

Zaplavené potraviny nejíst!

Vydáno: 6.6.2013
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 6. 6. 2013.

Snad není takového, kdo by nepamatoval povodně před 11 lety, proto je možná zbytečné varovat před nebezpečím potravin kontaminovaných povodňovou vodou.
Přesto považujeme za vhodné zopakovat, že potraviny, které přišly do styku s vodou ze záplav, nejen mohou být, ale opravdu jsou kontaminovány! Voda vypláchla všechny kanály, septiky, žumpy, přetekly i čističky odpadních vod. Jedinou výjimkou mohou být konzervy, které je možné pečlivě umýt, pokud ve vodě neležely moc dlouho.
Nebezpečí kontaminace se ale týká také krmení pro zvířata, sena, siláží, senáží, granulovaného krmiva v pytlích a v zásobnících i steliva! Je třeba všechno pečlivě zkontrolovat!
Vodou narušené potraviny a krmení je třeba zlikvidovat. Po zkušenostech z roku 2002 většina provozovatelů sklady v předstihu vyprázdnila. Nicméně případné škody bude možné zjistit, až opadnou vody. Větší množství vodou narušených potravin je možné neškodně odstranit v asanačních podnicích.
Pracovníci krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy v Praze situaci pečlivě sledují a podílejí se na řešení krizových situací i v krizových štábech krajů a v povodňových komisích a to samozřejmě i jako součást integrovaného záchranného systému, kam patří též zajišťování případného neškodného odstranění uhynulých zvířat, popřípadě znehodnocených potravin a také následná dezinfekce zařízení.
Veterináři se také podílejí na organizování evakuace chovaných hospodářských zvířat. Dosud tak bylo zachráněno 180 selat v Jihočeském kraji, 150 krav a 53 koní v Ústeckém a všichni koně na území Prahy (222) a více než 1000 zoozvířat, ve Středočeském kraji 15 koní a 20 ovcí a v Plzeňském 4 telata a 5 koní.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021