Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Září - Měsíc biopotravin již po jedenácté! do kategorie

Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv
Aktuality > Aktuality
Biopotraviny (BIO)

Září - Měsíc biopotravin již po jedenácté!

Vydáno: 26.8.2015
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zemědělství
Měsíc září bude již po jedenácté zasvěcen informačním a propagačním akcím pro spotřebitele s cílem podpořit nákup regionálních potravin.

V průběhu celého měsíce září se koná již 11. ročník informační akce pro spotřebitele „Září – Měsíc biopotravin“. Jedná se o propagaci konkrétních akcí, jako jsou dny otevřených dveří na ekologických farmách a u výrobců biopotravin, biodožínky, biojarmarky, nebo ochutnávky biopotravin. Je tak podporován nákup lokálních (regionálních) biopotravin.

Mottem letošního ročníku je „V souladu s přírodou“ a podtitulem „Příroda by kupovala BIO“. Je zřejmé, že biopotraviny přinášejí řadu pozitiv nejenom pro spotřebitele, ale i pro chovaná zvířata a životní prostředí. Ekologičtí zemědělci hospodaří bez pesticidů, minerálních hnojiv, stimulátorů růstu, nebo geneticky modifikovaných organismů. Tím je minimalizováno riziko kontaminace životního prostředí a krajiny těmito cizorodými látkami. Konkrétně se jedná například o minimalizaci rizika kontaminace spodních nebo povrchových vod dusičnany, které se vyskytují v průmyslových hnojivech, nebo o minimalizaci rizika kotaminace půdy a následně potravin rezidui pesticidů. Ekologické zemědělství podporuje mikrobiální život v půdě a také biodiverzitu krajiny; na ekologických farmách je větší zastoupení chráněných rostlinných a živočišných druhů, ekofarmáři častěji pěstují méně tradiční druhy plodin (pšenice špalda, pohanka, apod.) a chovají méně tradiční plemena hospodářských zvířat.

Konkrétní informace o biopotravinách a také o všech konaných akcích je možné nalézt zde.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021