Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Zasedání pracovní skupiny pro komunikaci dne 7.5.2009 do kategorie

Pracovní skupina pro komunikaci - Archiv > Pracovní skupina pro komunikaci - Archiv> EFSA - Archiv

Zasedání pracovní skupiny pro komunikaci dne 7.5.2009

Vydáno: 30.6.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Informace ze zasedání pracovní skupiny pro komunikaci AF EFSA, které se uskutečnilo v Římě.
Diskuse o projektech ESCO (EFSA Scientific Cooperation Projects). Ke každému projektu byla vytvořena pracovní skupina, případně určen zástupce členského státu EU, který je gestorem za přípravu mandátu, závěrečná zpráva o kyselině listové (Folic Acid), botanikálie – závěrečná zpráva bude prezentována na Řídící skupině pro kooperaci (SGC) 18. května 2009,
návrh Poradního sboru EFSA: ESCO k materiálům z umělých hmot v kontaktu s potravinami.
Probíhá revize Strategie spolupráce a vytváření sítí přijatá Správní radou EFSA. Prioritními oblastmi strategie jsou zejména výměna dat a informací, sdílení praxe v hodnocení rizik, harmonizace metodologií a propagace koherentní komunikace rizik. Pro posílení spolupráce s členskými zeměmi Evropské unie Poradního sbor EFSA doporučuje posílení harmonizace metodologií, sběru dat a činnosti koordinačních míst a konsolidace aktuálních aktivit, rozvoj další spolupráce s mezinárodními organizacemi, pořádání seminářů a konferencí, rozvoj postupů snižujících zátěž plynoucí z nových předpisů apod.
Česká republika a klíčové úlohy v oblasti komunikace: standardizace přenosu informací, aktualizace kontaktů spolupracujících expertů, koordinace činností na národní úrovni, mezinárodní spolupráce, získání a výměna vědeckých informací mezi ČR a EFSA prostřednictvím stávajících nástrojů EFSA a ČR. Odbor bezpečnosti potravin MZe zajišťuje požadavky na hodnocení rizik, vědecké výbory vypracovávají hodnocení spolupracujících expertů, koordinují se činnosti na národní úrovni a mezinárodní spolupráce v době předsednictví České republiky Evropské unii – zajištění březnového zasedání Správní rady EFSA, uspořádání pražské dubnové konferencePotravinářský výzkum podporující vědecky založenou legislativu: příležitosti pro výrobce a spotřebitele", která prohloubila spolupráci České republiky s ostatními členskými státy EU, EFSA a Evropskou komisí (EK) při přípravě právních předpisů na základě vědecky podložených argumentů.
Odbor bezpečnosti potravin zorganizoval ve spolupráci s EFSA také červnové zasedání (24. – 25. 6. 2009) Poradního sboru EFSA.. 
Virus nové chřipky: výměna informací k záležitostem komunikace, chronologie – EFSA:
26. duben – 1. stanovisko
28. duben – publikování nejdůležitějších témat
3. květen – aktualizace hlavních témat – CFIA (Canned Food Industry Association – informace o prasečí farma infikované novým virem)
6. květen (den před zasedáním pracovní skupiny) – další internetové aktualizace EFSA
Koordinace EFSA s EK, ECDC a Komunikační webovou sítí ochrany zdraví
Vědecká zpráva pro interní využití se připravuje
Diskuse o informování (především prostřednictvím médií a na webových stránkách) o viru nové chřipky v jednotlivých zemích EU)
Česká republika: Rovněž veřejnost v České republice byla o novém typu chřipky a o jejím výskytu u nás podrobně informována prostřednictvím sdělovacích prostředků a webových stránek (MZ, SZPI, MZe v kooperaci s EFSA, spotřebitelské organizace).
Podle SVS ČR lze riziko zavlečení prasečí chřipky k nám prostřednictvím nemocných prasat prakticky vyloučit. Z Mexika, z USA, ani z Nového Zélandu se k nám živá prasata nevozí, navíc je prakticky nemožné, že by k přenosu mohlo dojít masem. Pokud by došlo k výskytu tohoto onemocnění v některém z chovů v některé z členských zemí EU, přijala by dotyčná země odpovídající opatření, na jejichž základě by nebyl ohrožen obchod vepřovým masem, stejně jako tomu bylo v případě výskytu ptačí chřipky.
Příslušné orgány v České republice, které provádějí státní dozor v oblasti potravin a krmiv, informují veřejnost o výsledcích své činnosti prostřednictvím tiskových zpráv umisťovaných na webové stránky těchto organizací (jsou k dispozici všem sdělovacím prostředkům). V oprávněných případech jsou svolávány tiskové konference.

Zdroj: MZe

Program zasedání
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018