Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Závadný med z Ukrajiny zadržen do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Závadný med z Ukrajiny zadržen

Vydáno: 29.4.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28.4.2009.
Státní veterinární správa ČR, konkrétně pracovníci Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj zjistili zásilku květového medu z Ukrajiny, ve kterém prokázali rezidua tetracyklinu, léčiva nepovoleného pro ošetření včel. Celá zásilka, téměř 15 tisíc kg, byla pozastavena a bude vrácena zpět dodavateli.
 
Jedná se o zásilku medu z Ukrajiny o celkové hmotnosti 14 765 kg která byla dovezena do ČR. Namátkovou kontrolou v místě určení byl odebrán směsný vzorek, ve kterém v Národní referenční laboratoři Státního veterinárního ústavu Jihlava zjistili rezidua tetracyklinu. Zásilka je celá pozastavena v místě určení, nebyla a nebude uvedena do oběhu a bude vrácena zpět dodavateli do Ukrajiny.
 
Limit tetracyklinu udává evropská legislativa – nesmí být v medu přítomen vůbec. Zdrojem kontaminace je pravděpodobně ošetření včelstva tetracyklinem proti některé chorobě včel (zřejmě proti moru včelího plodu). V ČR je léčba moru včelího plodu zakázána, právě kvůli riziku obsahu reziduí veterinárních léčiv v medu.
 
Země mimo EU mohou dovážet med pouze pokud splňují požadavky pro sledování cizorodých látek (monitoring) ve stejné míře jako mají členské státy. Stanoví to rozhodnutí komise 2003/812/ES. Seznam těchto zemí je uváděn každý rok v rozhodnutí komise (pro letošní rok je to CD 2008/772/EC).
 
Považujeme při této příležitosti za vhodné opět uvést, že v českém medu nezjišťujeme rezidua léčiv. Naši včelaři si všechna potenciální rizika uvědomují, a proto i dodržují ustanovení veterinární legislativy. Proto je také český med dobře obchodovatelnou komoditou i v rámci intrakomunitárního trhu.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021