Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Závěry předsednické konference k potravinářskému výzkumu do kategorie

Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv
Akce - Archiv > Akce - Archiv> Potravinářství - Archiv

Závěry předsednické konference k potravinářskému výzkumu

Vydáno: 23.4.2009
Tisk článku
Autor: Mgr. Světluše Bodoková
Stěžejní body, přednesené v závěru mezinárodní konference, která proběhla ve dnech 21. - 22. 4. 2009 v Kongresovém centru v Praze.
  
.       Systematicky reagovat na nové vědecké poznatky o nežádoucích látkách v potravinách a v materiálech přicházejících do styku s potravinami.
 
·         V rámci činnosti EK a EFSA vyvíjet aktivity, které povedou k přípravě vědecky podložených stanovisek pro tvorbu nových legislativních předpisů  EU.
 
·         Podporovat nezávislá vědecká stanoviska EFSA pro přípravu legislativy.
 
·         Je důležité podporovat vědeckovýzkumnou činnost v oblasti potravinářského sektoru a využívání moderních technologií ve výrobě a výsledky týkající se bezpečnosti potravin sdílet s dalšími zájmovými organizacemi (stakeholders).
 
·         Podporovat vytvoření harmonizovaného systému sběru a sdílení dat v rámci členských států EU pro sledování a hodnocení rizik a podporovat aktivity EFSA v tomto směru.
 
·         S pomocí a podporou EFSA pro EK posílit pozici EU v Codex Alimentarius.
 
·         Podpořit důsledné dodržování principů sledovatelnosti (traceability), aplikovat moderní diagnostické technologie a databáze.
 
·         Podporovat efektivní spolupráci a komunikaci CRL a NRL.
 
·         Podporovat zavádění nových rychlých a validních postupů při kontrole bezpečnosti potravin (screening), ale i pro rychlé odhalování kvality/falšování výrobků na trhu a pro kontrolu shody s deklarací na obalu.
 
·         Ve spolupráci s koordinačními místy v jednotlivých členských státech (tzv. Focal Points) podporovat spolupráci EFSA s vědeckými institucemi členských států za účelem zdokonalení využití lidských i finančních zdrojů EU.
 
·         Trvale a efektivně podporovat spolupráci s CIAA a s technologickou platformou Food for Live.
 
·         Posílit komunikaci a spolupráci vědeckého sektoru s výrobci a spotřebiteli.
 
·         Klíčovou roli v oblasti kvality potravin má vždy konečný spotřebitel. Proto je důležité podporovat vzdělávání a informovanost spotřebitelů. Je potřeba zdokonalovat přenos informací z kompetentních organizací směrem ke konzumentům a jejich zástupcům v nevládních organizacích.
 
·         Stále se zvyšující role médií při ovlivňování spotřebitele v oblasti bezpečnosti potravin.
 
·         Věnovat trvalou péči preventivnímu vyhledávaní zdravotních rizik z potravin. Klást důraz na proces monitoringu a aktivní dozor pro zvažování rizik a benefitů (přínosů) pro spotřebitele. Je nutné také zdokonalovat systém zvažování rizik a benefitů pro všechny složky společnosti.
 
·         Rozvíjet spolupráci na výzkumných projektech se zeměmi mimo Evropu.
 
·         Klíčovou záležitostí je, aby výsledky výzkumných poznatků byly šířeny co nejrychleji.
 
·         Konference umožnila širokou komunikaci mezi evropskými institucemi (EC Research, DG SANCO, EFSA), národními i mezinárodními státními i nevládními potravinářskými federacemi a představiteli evropských univerzit a výzkumných pracovišť.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021