Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zdravotní rizika z nanotechnologie do kategorie

Rizikové faktory - Archiv > Rizikové faktory - Archiv> Potravinářství - Archiv

Zdravotní rizika z nanotechnologie

Vydáno: 20.9.2007
Tisk článku
Přehled výzkumných projektů řešených v 5. a 6. rámcovém programu EU za podpory Evropské komise.
Zájem o nanotechnologii je velký, neboť poskytuje jedinečné vlastnosti nanočásticím materiálů, což umožňuje jejich nové aplikace. Jedinečné vlastnosti nanočástic však mohou představovat potenciální riziko. Nanočástice mají vzhledem ke své malé velikosti a velké ploše vůči objemu značně odlišné reakční vlastnosti než částice velkých rozměrů. Z toxikologického hlediska by proto bylo špatné domnívat se, že se budou materiály chovat stejně. Jediný způsob, jak identifikovat zdravotní a ekologická rizika, která jsou specifická pro nanočástice, je provést toxikologické testy za pomoci “nanotech” materiálů.
 
Prostřednictvím 5. a 6. rámcového programu V & V v EU podpořila Evropská komise řadu výzkumných projektů, jejichž záměrem bylo vyšetřovat nové účinky nanočástic na lidské zdraví. Jsou to např. projekty:
 
* NANODERM: Kvalita pokožky jakožto bariery vůči ultrajemným částicím.
Zjistilo se, že produkty obsahující nanočástice TiO2 nepředstavují riziko pro zdravotní stav pokožky.
* NANOPATHOLOGY: Úloha nanočástic v patologiích indukovaných v biomateriálu.
Pozn.: nanopatologie je obor vzdělávání, který se zabývá reakcemi organismu na přítomnost cizích předmětů (nanočástic: 10-9–10-7; mikročástic: 10-6–10-5).
* IMPART: Lepší pochopení dopadu nanočástic na lidské zdraví a životní prostředí.
* NANOSAFE/NANOSAFE2: Bezpečná výroba a použití nanomateriálů.
* NANOTOX: Výzkumná podpora objasňování toxikologického dopadu nanočástic na lidské zdraví a životní prostředí.
* NANOTRANSPORT: Chování aerosolů uvolněných do ovzduší při výrobě nanočástic.
* PARTICLE RISK: Posuzování rizika z expozice malým pevným nebo kapalným částicím (tzv. particulates; jde o maličké částice pevné látky nebo kapaliny suspendované v plynu, tj. aerosoly).
* POLYSOA: Polymery v sekundárních organických aerosolech.
  
Zdroj: CORDIS
Pozn.: Ve Velké Británii byla zřízena internetová stránka www.safenano.org/ věnovaná výhradně informacím o zdravotních aspektech a bezpečnosti nanotechnologie.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021