Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zdravotní tvrzení: Lactobacillus rhamnosus GG a patogenní střevní mikroorganismy do kategorie

Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Zdravotní tvrzení: Lactobacillus rhamnosus GG a patogenní střevní mikroorganismy

Vydáno: 17.6.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Stanovisko EFSA z 1.6.2011.

Na základě žádosti podané společností Valio Ltd. podle článku 13(5) nařízení (ES) č. 1924/2006 prostřednictvím kompetentního orgánu ve Finsku byl požádán panel pro dietetické produkty, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–NDA) o vypracování stanoviska k vědeckému opodstatnění zdravotního tvrzení, které se  týká mikroorganismu Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) a zajištění obrany proti patogenním gastrointestinálním (GI) mikroorganismům. Mikroorganismus LGG byl dostatečně charakterizován. Panel NDA bral na vědomí, že se zdravotní tvrzení týká obrany proti GI patogenům u obecné populace bez GI infekcí a nezahrnuje léčbu GI infekcí. Zajištění obrany proti patogenním GI mikroorganismům je prospěšný fyziologický účinek. Žadatel poskytl 45 humánních a 41 nehumánních studií.

Pro posouzení vědeckého opodstatnění zdravotního tvrzení bylo použitelných pět humánních intervenčních studií, které se zabývaly vlivem konzumace LGG na vývoj GI infekcí. Podle EFSA–NDA:
– jedna studie neprokázala vliv konzumace LGG na výskyt průjmu u cestujících;
– jedna studie neprokázala vliv konzumace LGG na výskyt nebo trvání GI infekcí u volně se pohybujících (free-living) dětí;
– dvě ze tří studií neprokázaly vliv konzumace LGG na výskyt nebo trvání GI infekcí u hospitalizovaných dětí.
Panel NDA proto konstatoval, že poskytnuté důkazy nepotvrzují, že konzumace LGG má vliv na vývoj GI infekcí.

Dvě humánní intervenční studie neprokázaly vliv konzumace LGG na stimulaci obranné odezvy imunitního systému po orální (virové) vakcinaci.

Podle EFSA–NDA studie o léčbě GI infekcí, o vlivu LGG na průjem při aplikaci antibiotik nebo mechanistické studie nelze použít jako zdroj dat pro vědecké opodstatnění zdravotního tvrzení.

Na základě poskytnutých dat panel NDA konstatoval, že se vztah mezi konzumací LGG a zajištěním obrany proti patogenním GI mikroorganismům neprokázal.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021