Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zdroje dietární expozice kombinovaným reziduím pesticidů do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality > Aktuality

Zdroje dietární expozice kombinovaným reziduím pesticidů

Vydáno: 28.3.2012
Tisk článku
Autor: SZÚ
Studium nejčastějších zdrojů reziduí pesticidů a studium četnosti nálezu reziduí více typů pesticidů v jednom vzorku potraviny.

Nejčastější zdroje dietární expozice kombinovaným reziduím pesticidů v ČR

Rezidua pesticidů vyvolávají v některých zemích největší obavy z hlediska zdravotních rizik v souvislosti s potravinami.

Zájem je soustředěn zejména na ovoce a zeleninu, které se často konzumují v syrovém stavu bez další technologické či kulinární úpravy. Ta snižuje koncentrace reziduí. Údaje o reziduích pesticidů ve 2396 vzorcích ovoce a zeleniny za roky 2008-2010 dostupných v národním systému sběru dat DATEX.CZ a údaje o individuální spotřebě potravin SISP04 byly použity ke studiu nejčastějších zdrojů reziduí pesticidů nepřesahujících hygienické limity a ke studiu četnosti nálezu   reziduí více typů pesticidů v jednom vzorku potraviny.

Nejčastěji byly pozorovány záchyty rezidui ze skupiny fungicidů, méně insekticidů, zřídka herbicidů. Častěji byla hlášena rezidua u ovoce než u zeleniny. Mezi 5 nejčastěji nalézaných pesticidů patřily imazalil, chlorpyrifos, propamocarb, boscalid a thiabendazol.   Největší podíl vzorků bez nálezu reziduí byl zjištěn u hlávkového zelí a brambor (> 40 %).   Naopak, u vzorků citrusových plodů (analyzovaných i se slupkou) byl podíl vzorků bez reziduí velmi nízký a podíl vzorků s obsahem 4 a více reziduí různých pesticidů se pohyboval okolo 50 %. Nejvyšší počet reziduí různých pesticidů u jednoho analyzovaného vzorku byl zjištěn v případě okurek (20 různých látek).  

Výsledky dokládají aktuálnost potřeby zdokonalit systém hodnocení expozice a charakterizace zdravotního rizika a následně i kontrolních a regulačních mechanizmů, včetně potřeby aktualizovat hygienické limity.

"Nejčastější zdroje dietární expozice kombinovaným reziduím pesticidů v ČR"  Lucie Martykánová, Jitka Blahová, Marcela Dofková, Jiří Ruprich, Centrum zdraví, výživy a potravin, Státní zdravotní ústav v Praze, Palackého 3, 612 42 Brno

Zdroj:  SZÚA-Z slovník pro spotřebitele:  heslo "Pesticidy"


Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021