Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zelená může být tráva, maso nikoli do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Zelená může být tráva, maso nikoli

Vydáno: 17.10.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 16.10.2008.
Aby se do tržní sítě nedostal žádný závadný výrobek, potravina živočišného původu, tj. ani výsekové maso, tomu brání jednak kontrolní mechanismy výrobců, jednak orgány státního veterinárního dozoru.
 
U případu, který se udál před několika lety, kdy v průběhu zpracování masa bylo údajně manipulováno s nekvalitní surovinou, se neprokázalo, že by se v nějaké podobě dostala až na pult řeznictví. Nicméně tento medializovaný případ upozornil výrobce na to, že si musejí uvědomit, že v rámci svého systému kontroly při manipulaci a zpracovávání surovin nesou za zdravotní nezávadnost výrobků plnou zodpovědnost. A také to, že musejí tuto „samokontrolu“ stále zdokonalovat.
 
Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR je třeba zdůraznit, že za zdravotní nezávadnost vždy plně zodpovídá výrobce. Nabízené výsekové maso nesmí vykazovat takové změny, ze kterých by bylo možné usuzovat na narušení zdravotní nezávadnosti. Výsekové maso musí být vždy čerstvé a je možné je prodávat za legislativou stanovených podmínek, v prvé řadě za dodržení chladírenského řetězce.
 
Pokud zákazník nabude dojmu, že nabízené maso, či jakákoli potravina živočišného původu, vykazuje nějaké změny, ze kterých lze usuzovat na podezření ze zdravotní závadnosti, má právo okamžitě po výrobci požadovat nápravu, popřípadě může kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu, popřípadě Městskou veterinární správu v Praze, aby tento kontrolní orgán výrobce prověřil.
 
Určitě je nutné také upozornit na to, že u balených výrobků je vhodné, aby si zákazník pečlivě četl údaje na etiketě, kde je uvedena doba trvanlivosti, popřípadě použitelnosti, a je zde také uvedeno, za jakých podmínek výrobek skladovat. U nebalených výrobků, tj. například výsekového masa, je dobré, aby se zákazník informoval, není-li si jistý, na podmínky skladování u prodejce.
 
Pokud zákazník nedodrží skladovací podmínky, může samozřejmě dojít ke znehodnocení potraviny či výrobku. V domácnosti již zodpovídá každý sám za to, jak dodrží odpovídající podmínky skladování i při dalším zpracování.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021