Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zkoumání množství akrylamidu v potravinách do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality > Aktuality

Zkoumání množství akrylamidu v potravinách

Vydáno: 27.6.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Doporučení Komise ze dne 10.1.2011. Informační brožury pro průmysl.

Potravinářský průmysl, členské státy a Komise vyvíjejí od roku 2002 značné úsilí zaměřené na zkoumání způsobů tvorby akrylamidu a snižování jeho množství ve zpracovaných potravinách.

Množství akrylamidu v potravinách bylo monitorováno členskými státy v letech 2007–2009 podle doporučení Komise 2007/331/ES ze dne 3.5. 2007, viz Zpráva o výsledcích monitoringu výskytu akrylamidu v potravinách v letech 2007 – 2009.
Doporučením Komise 2010/307/EU ze dne 2.6. 2010  a doporučením Komise ze dne 10.1.2011 o zkoumání množství akrylamidu v potravinách bylo toto monitorování rozšířeno.
Na základě údajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) z monitorování v letech 2007–2008 byly stanoveny směrné hodnoty akrylamidu pro vybrané kategorie potravin (viz příloha doporučení Komise z 10.1.2011). Účelem směrných hodnot je pouze poukázat na nutnost zkoumání. Nejsou to bezpečnostní limity.

Na základě výsledků zkoumání získaných v letech 2011 a 2012 Komise do 31.12. 2012 posoudí situaci a rozhodne o nutnosti přijmout další vhodná opatření. 

Zdroj: Evropská komise 

Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu (CIAA) ve spolupráci s národními autoritami a Evropskou komisí vytvořila “soubor nástrojů” obsahující 13 parametrů uspořádaných do čtyř hlavních kategorií (agronomické faktory, potravinářské receptury, zpracování, konečná příprava). Výrobci potravin mohou tyto nástroje podle konkrétních potřeb používat za účelem snížení množství akrylamidu ve svých výrobcích.

Krátký výtah ze souboru nástrojů byl zpracován do brožur určených pro pět sektorů potravinářského průmyslu. Uvedené brožury mají napomoci zavádět ta opatření, která povedou v příslušném sektoru ke snížení akrylamidu.


Přehled vybraných brožur (v češtině):
* “Soubor nástrojů“ ke snížení množství akrylamidu v sušenkách, keksech
* “Soubor nástrojů” ke snížení množství akrylamidu v pečivu
* “Soubor nástrojů“ ke snížení množství akrylamidu ve snídaňových cereáliích
* “Soubor nástrojů“ ke snížení množství akrylamidu ve smažených výrobcích z brambor
* “Soubor nástrojů“ ke snížení množství akrylamidu ve smažených výrobcích z brambor / hranolcích

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021