Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zkušenosti z povodní 2002 se hodí do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality
POVODNĚ 2013 - zacházení s potravinami, hygiena > Bezpečnost potravin - archiv - kauzy> POVODNĚ 2013 - zacházení s potravinami, hygiena

Zkušenosti z povodní 2002 se hodí

Vydáno: 4.6.2013
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4. 6. 2013.

Podle dosavadních stovek hlášení z celé republiky se zdá, že se až na výjimky daří předcházet ztrátám, tedy pokud jde o ztráty na zvířatech. Hladiny potoků a řek se naštěstí zvyšují pozvolně a chovatelé stíhají přesouvat chovaná zvířata na bezpečná místa.
Při této příležitosti je potřeba připomenout, že by chovatelé měli věnovat zvýšenou pozornost také skladovanému krmení, aby nebylo znehodnoceno stoupajícími hladinami povrchových, ale spodních vod či zatékáním do skladištních prostor.
Zdá se, že zkušenosti z povodní v roce 2002 nebyly zapomenuty. Kdo si ale dovedl představit, že se uplatní tak brzo, po 11 letech?
Doufejme, že výjimkou bude dnešních uhynulých 1 500 pětitýdenních kuřiček (mladých nosnic), které uhynuly v důsledku povodní v Sadské u Nymburka.
Státní veterinární správa prostřednictvím krajských veterinárních správ situaci pečlivě sleduje a lze potvrdit, že jsme na základě zkušeností z uplynulých let, z moravských povodní i těch v roce 2002, a na základě krizových plánů připraveni na jakoukoli situaci.
Také lze připomenout obchodníkům a provozovatelům skladů, že v případě zaplavení potravin a zásob mají kontaktovat místně příslušnou krajskou správu, aby bylo zajištěno správné nakládání jak se surovinami a potravinami, jejich likvidace a posléze i asanace prostor.
Pochopitelně lze při takovýchto záplavách, které snad nedosáhnou výše jako v roce 2002, počítat s velkými škodami, i na chovatelských zařízeních a ve zpracovatelských závodech, ty ale bude možné všechny zjistit a vyčíslit, až vody skutečně opadnou.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021