Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Změna nařízení EU o CHZO a CHOP do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Změna nařízení EU o CHZO a CHOP

Vydáno: 15.3.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Nařízení 2081/92/EHS o ochraně zeměpisných označení a označení původu bylo po úpravě pro srozumitelnost nahrazeno nařízením 510/2006/ES.
Nařízením 510/2006/ES o ochraně zeměpisných označení (česky=CHZO, angl.=PGI) a označení původu (česky CHOP; angl.= PDO) zemědělských produktů a potravin (OJ L 93, 31.03.2006, s.12) dochází ke změnám v nařízení 2081/92/EHS, a kvůli srozumitelnosti bylo toto původní nařízení zrušeno a nahrazeno novým. Ke změnám došlo proto, že panel odborníků Světové obchodní organizace WTO rozhodl, že nařízení není v souladu s dohodami WTO-TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).
Změny však nejsou převratné. Nové je, že veškerá ustanovení tohoto nařízení jsou použitelná i pro třetí země. Nově je zvýšena zodpovědnost členských států v procesu schvalování žádosti tím, že požadováno, aby členský stát, z něhož je žadatel o chráněné označení, poskytl Komisi stanovisko k žádosti. V důsledku toho by se měly snížit náklady na překlady mnoha připojených podkladů a zkrátit lhůty na rozhodnutí.
Výrobkům, které byly schváleny podle původního nařízení, zůstává oprávnění používat chráněné označení i podle nového nařízení. Ve lhůtě do 1. 5. 2009 však budou muset na obalu uvádět i údaj "chráněné označení původu" nebo a "chráněné zeměpisné označení" nebo příslušné zkratky nebo symboly, aby tento systém chráněného označení vešel ve známost i v zemích, kde dosud není znám.
Definice CHZO a CHOP se nemění (rozdíl mezi nimi je v intenzitě vztahu výrobku a regionu), oblast působnosti nařízení je stejně jako dříve omezen jen na určité zemědělské produkty a potraviny, u kterých existuje souvislost mezi vlastnostmi produktu nebo potraviny a zeměpisným původem (neplatí stejně jako původní nařízení pro vinařské produkty s výjimkou vinného octa a pro destiláty, protože tam platí jiné specifické předpisy). Přetrvává samozřejmě požadavek, že se nesmí jednat o označení, které už „zdruhovělo“.
Ernährung, 31, 2007, č. 1, s. 31-36
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021