Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Změna nařízení EU o plastech v kontaktu s potravinami do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Změna nařízení EU o plastech v kontaktu s potravinami

Vydáno: 12.1.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Nařízení 1282/2011/EU mění a opravuje nařízení 10/2011/EU o materiálech a předmětech z plastů tak, že doplňuje nově schválené látky a upřesňuje pravidla u některých již schválených látek.
Nařízení 10/2011/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami zavedlo seznam monomerů, jiných výchozích látek a přísad, které je povoleno používat při výrobě materiálů a předmětů z plastů. Úřad EFSA vydal příznivé vědecké hodnocení pro další látky, které jsou nařízením 1282/2011/EU doplněny do stávajícího seznamu (viz bod 1 novely).
Kromě toho jsou novelou upravena omezení a specifikace některých látek.
Látka č. 239 s názvem 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin („melamin“); na základě stanoviska EFSA z 13. dubna 2010 je TDI 0,2 mg/kg tělesné hmotnosti, takže migrační limit má být snížen na 2,5 mg/kg.
Látka č. 438 s názvem bis(2,6-diisopropylfenyl)karbodiimid má být používána jako monomer, nikoli jako přísada v plastech.
Látka č. 376 s názvem N-methylpyrrolidon používaný jako přísadu v plastech neměl v příloze uveden specifický migrační limit (SML). Vzhledem k tomu, že EFSA stanovil TDI (1 mg/kg tělesné hmotnosti), z nějž vyplývá SML 60 mg/kg potraviny, doplňuje se tento limit do přílohy (nic se tím zásadně nemění, protože tento limit odpovídá obecnému SML stanovenému v čl. 11 odst. 2 nařízení 10/2011/EU).
Látka č. 797 s názvem polyester kyseliny adipové s butan- 1,3-diolem, propan-1,2-diolem a 2-ethylhexan-1-olem byla v seznamu uvedena s číslem CAS 0007328-26-5, ale podle EFSA se opravuje na CAS 0073018-26-5.
Materiály a předměty z plastů, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 1. lednem 2012 a které nesplňují požadavky tohoto nařízení, smějí být nadále uváděny na trh do 1. ledna 2013. Tyto materiály a předměty z plastů mohou zůstat na trhu až do vyčerpání zásob.

Úřední věstník EU, L 328, 10.12.2011, s.22
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021