Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Změna nařízení o postupech výroby vína do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Změna nařízení o postupech výroby vína

Vydáno: 21.5.2008
Tisk článku
Nařízení 423/2008/ES mění a nahrazuje mnohokrát změněné nařízení 1622/2000/ES, kterým se zavádí kodex Společenství pro enologické postupy.
Nařízení 1622/2000/ES, které je prováděcím předpisem k nařízení 1493/2001/ES o společné organizaci trhu s vínem a které zavádí kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření, bylo mnohokrát změněno a stalo se nepřehledným. Kromě toho bylo třeba některé povinnosti upravit. Úprava slouží i k tomu, aby sektor výroby vína zásadně splňoval opatření týkající se potravin obecně. Stanovují nebo upřesňují se podmínky použití některých látek (např. povoluje se lysozym ke stabilizaci vína). Doplňují se ustanovení týkající se „hlášení o obohacování, přikyselování a odkyselování vína, přídavku sacharózy, moštu či koncentrátu“ za účelem umožnění kontroly daného úkonu. V platnosti zůstává nařízení 2676/1990/EHS s metodami rozborů vína.
Proto bylo nařízení vydáno nově celé (konsolidované znění) a platí 20. dnem od vyhlášení, tj. od  14. 6. 2008.
Úřední věstník ES, L 127, 15.05.2008, s.13
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021