Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Změna podmínek stanovení obsahu metanolu v alkoholických nápojích do kategorie

Aktuality > Aktuality
Metylalkohol - 2012, 2013 > Bezpečnost potravin - archiv - kauzy> Metylalkohol - 2012, 2013

Změna podmínek stanovení obsahu metanolu v alkoholických nápojích

Vydáno: 1.10.2012
Tisk článku
Autor: Státní zdravotní ústav
Informace Státního zdravotního ústavu o aktuálních změnách podmínek stanovení obsahu metanolu v alkoholických nápojích.

V souvislosti s výskytem alkoholických nápojů na tuzemském trhu s podezřelým obsahem nabízí Státní zdravotní ústav - Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků pro všechny zájemce stanovení obsahu metylalkoholu (pouze) v alkoholických nápojích s obsahem cca 40 % obj. etylalkoholu.

V posledních dnech je naše laboratoř zavalena žádostmi o analýzy vzorků alkoholických nápojů, u nichž je pravděpodobnost výskytu metanolu v koncentracích, které mohou ohrozit lidské zdraví minimální. Jedná se zejména o běžné alkoholické nápoje vyrobené v tuzemsku před 1.1.2012, příp. o značkové lihoviny i zahraniční výroby, jejichž obaly jsou opatřeny neporušenými kolky. Vzhledem k tomu, že o vyšetření žádají i podnikatelské subjekty (byť skrytě) a někteří žadatelé přicházejí vícekrát se svými žádostmi, se vedení laboratoře rozhodlo změnit svoji původní nabídku a od úterý 2.10.2012 nabízenou službu zpoplatňuje částkou 300 Kč bez DPH za stanovení metanolu v jednom vzorku lihoviny. Tento poplatek musí být uhrazen v hotovosti při předání vzorku(ů) v pokladně ústavu, jinak nebude analýza provedena. Přesné instrukce dostane žadatel při předávání vzorků.

V souvislosti se zavedením poplatků je počet vzorků přijatých k analýze dále neomezen.

Zájemci o tuto službu mohou jako doposud doručit vzorky podezřelého alkoholu v původním obalu do naší laboratoře osobně. Naši pracovníci si odeberou z originálního balení vzorek o objemu cca 10 ml a obal vyfotografují. Zároveň vyplní ve spolupráci se žadatelem formulář. Tentýž formulář může žadatel vyplnit též předem.

Vzhledem k administrativní a časové náročnosti inkasování poplatků a našemu závazku poskytnout výsledky analýz do 5 pracovních dnů se ruší možnost předání vzorků poštovní cestou.

Standardní způsob podání informace o obsahu metanolu je zaslání emailem do 5 pracovních dnů. Zkušební protokol* pro podnikatelské subjekty vystavíme na požádání za poplatek 300 Kč bez DPH za každý protokol nezávisle na počtu analyzovaných vzorků.

Podmínka pro provedení analýz je poskytnutí nezbytných informací požadovaných ve formuláři, zejména z důvodů možného dalšího šetření orgánů státní správy a případné vystavení zkušebního protokolu.

Informujte nás prosím předem telefonicky, abychom mohli domluvit bezproblémové převzetí vzorků v pracovní dny mezi 8.00 a 15.00 hod a inkaso poplatků.

POUČENÍ:

* Zkušební protokol vystavený naší akreditovanou laboratoří neodpovídá požadavku dle nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin.


Adresa:

Státní zdravotní ústav

Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků

Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

(areál vedle Vinohradské nemocnice)


Informace podávají:

Ing. Karel Vrbík, tel. 267082554, email: vrbik@szu.cz

Ing. Petr Gajdoš, tel. 267082249(2347), email: petr.gajdos@szu.cz

Mgr. Václav Ševčík, tel. 267082347, email: vaclav.sevcik@szu.cz

Vzorky k rozborům přijímá: pí Roučková, míst. č. 35, budova 11, tel. 267082584.


Žádanka

Zdroj: SZÚ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021