Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Změna směrnice o ovocných šťávách do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Změna směrnice o ovocných šťávách

Vydáno: 4.5.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Směrnice 2012/12/EU mění s účinností od 28. října 2013 směrnici 2001/112/ES. Nepřipouští se přídavek cukru do šťáv a s tím souvisejí ustanovení o označování.

Novelou 2012/12/EU ze dne 19. dubna 2012, se mění směrnice 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě. S účinností od 28. října 2013 (do tohoto termínu musí státy zapracovat novelu do národních předpisů a uvést je v platnost) se zrušuje bod 4 čl. 3, který připouštěl přídavek cukru (a mění se čl. 4), a s tím souvisí změna v označování. Pokud byl cukr do šťávy přidán (v souladu se směrnicí 2001/112/ES), muselo to být na obalu označeno (např. „přislazeno“). Většinou se však šťávy i dosud vyráběly bez přídavku cukru a výrobci na tuto skutečnost poukazovali uváděním tvrzení „bez přídavku cukru“, což bylo v souladu s nařízením 1924/2006/ES.

Jakmile však začne platit tato novela, tzn. přídavek cukru bude nepřípustný u všech ovocných šťáv, nebude možno nadále uvádět tvrzení „bez přídavku cukru“. (Produkty, které budou uvedeny na trh či opatřeny etiketami před 28. říjnem 2013 v souladu se směrnicí 2001/112/ES, budou moci být v prodeji až do 28. dubna 2015.)

Vzhledem k tomu, že by neuvádění tvrzení „bez přídavku cukru“ mohlo mást spotřebitele neznalé legislativy, kteří by se při neuvedení tohoto tvrzení mohli domnívat, že cukry byly přidány, bude na přechodnou dobu (do 28. října 2016) povoleno používat vysvětlující tvrzení: „od 28. října 2015 neobsahují žádné ovocné šťávy přidané cukry“.

Dále se mění čl. 7 týkající se přizpůsobení příloh této směrnice vývoji příslušných mezinárodních norem a zohlednění technického pokroku. Doplňuje se čl. 7a týkající se zmocnění Komise k pozměnění příloh.

Dochází k řadě změn a upřesnění v přílohách I - IV.

Nektary mohou i nadále obsahovat přidaný cukr, med či sladidla. Maximální přídavek cukru již není limitován 20 %.


Konsolidovaná verze směrnice 2001/112/ES
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021