Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Změna vyhlášky o stravovacích službách do kategorie

Legislativa ČR - Archiv > Právní předpisy ČR – základní informace> Právní předpisy ČR – základní informace

Změna vyhlášky o stravovacích službách

Vydáno: 21.1.2007
Tisk článku
Vyhláška 602/2007 Sb. mění vyhlášku 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Prováděcí vyhláška 137/2004 Sb.  hygienických požadavcích na stravovací služby  k zákonu 258/2000 o ochraně veřejného zdraví je změněna vyhláškou 602/2006 Sb. Změny souvisejí především s novými potravinářskými předpisy ES týkajícími se bezpečnosti, hygieny a mikrobiologických požadavků (nařízení 178/2002/ES, 852/2004/ES a 2075/2005/ES). Řada ustanovení původní vyhlášky se zrušuje, problematika je v obecnější rovině řešena zmíněnými předpisy ES.
Vypouštějí se požadavky na provozovny a na přípravu a uchovávání pokrmů a ustanovení pro zmrzliny. (Zrušují se §§ 3 – 24, 26 – 36, příloha 1 – Požadavky na mikroklima pracovišť, příloha 2 - Mikrobiologické požadavky na pokrmy, příloha 3 – Chemické požadavky na pokrmy).
Z původních konkrétních požadavků nebyl zrušen pouze § 25 o uvádění pokrmů do oběhu, ale byly z něho vypuštěny konkrétní lhůty a některé teploty pro výdej pokrmů, a tyto zůstávají v kompetenci provozovatele při použití zásad kritických bodů. Nově platí, že teplota podávaného pokrmu musí mít nejméně 60 oC. Vypouští se ustanovení ohledně možnosti krátkodobého zvýšení teploty zmrazeného nebo zchlazeného pokrmu.
§ 37 o označování polotovarů… nadále platí a byl doplněn a upraven.
§ 38 o způsobu stanovení kritických bodů byl zásadně změněn a zestručněn (zrušena i příloha 4 - Kritické body při poskytovaná stravovacích služeb).
§ 39 ohledně odběru vzorků odkazující na přílohu 5 zůstává v zásadě v platnosti.
Vypouštějí se ustanovení o hygienických požadavcích na vybavení (§§ 40 – 44).
Zůstávají v platnosti §§ 46 – 48 ohledně kojenecké stravy, mateřského mléka a pokrmů podávaných sondou.
Přeformulovány jsou §§ 49 – 52 týkající se zásad osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (vypouští se příloha 6 – Způsoby sterilizace).
Vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2007.
Sbírka zákonů, 2006, č. 189, s. 7965-7967

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021