Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Změnila se opatření proti škodlivým organismům - vyhláška č. 215/2008 Sb. do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Změnila se opatření proti škodlivým organismům - vyhláška č. 215/2008 Sb.

Vydáno: 15.10.2014
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 14. 10. 2014.

Dne 1. října 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 207/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

Dne 1. října 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 207/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

Úpravy se týkají příloh č. 1 a 2, obsahujících seznamy regulovaných (karanténních) škodlivých organismů a příloh č. 3, 4 a 9, stanovujících požadavky a další opatření pro dovoz rostlinných komodit do EU a jejich uvádění na trh v rámci EU. Vzhledem k rozsahu a četnosti úprav byla vyhláškou č. 207/2014 Sb. vydána úplná novelizovaná znění těchto příloh.

Věcné změny v uvedených přílohách se shodují s nově přijatými předpisy EU – prováděcími Směrnicemi Komise 2014/78/EU a 2014/83/EU, kterými se mění přílohy I, II, III, IV a V Směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství. Mimoto bylo v přílohách vyhlášky č. 215/2008 Sb. aktualizováno názvosloví škodlivých organismů a byla provedena řada formálních textových úprav.

Jako orientační průvodce změnami v jednotlivých ustanoveních může sloužit Přehled změn v přílohách vyhlášky č. 215/2008 Sb. platných od 1. 10. 2014. V případě dotazů k nově stanoveným opatřením se prosím obraťte na ÚKZÚZ, Odbor ochrany proti škodlivým organismům (karantena@ukzuz.cz), nebo Odbor dovozu a vývozu (odv@ukzuz.cz).

Příloha

 

Zdroj:  ÚKZÚZ

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021