Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Změny a zrušení veterinárních vyhlášek do kategorie

Legislativa ČR - Archiv > Právní předpisy ČR – základní informace> Právní předpisy ČR – základní informace

Změny a zrušení veterinárních vyhlášek

Vydáno: 2.2.2007
Tisk článku
Vyhláška 4/2007 zrušuje většinu ustanovení veterinárních vyhlášek 200/2003 až 203/2003 týkajících se masa, mléka, výrobků z nich a vaječných výrobků.
V souvislosti s platností nařízení EU 853/2004 týkajícího se hygieny živočišných produktů dochází vyhláškou 4/2007 Sb.
ke zrušení větší části českých veterinárních vyhlášek týkajících se masa, mléka, výrobků z nich a vaječných výrobků.
Vyhláška 200/2003 Sb. pro vaječné výrobky se zrušuje celá.
Ve vyhlášce 201/2003 Sb. pro maso drůbeže, králíků a zvěřiny se zrušují §§ 1 – 3 a 4 - 34 a přílohy 2 – 4. Zůstávají v platnosti § 3a a příloha 5 (Ošetření pro vyloučení rizik pro zdraví zvířat souvisejících s masem), které byly doplněny vyhláškou 651/2004.
Ve vyhlášce 202/2003 Sb. pro maso se zrušují §§ 1 – 3, 4 - 18, 22 – 43 a přílohy 1-8. Mění se text § 19 o způsobu označení masa oválným razítkem, kde je doplněno překrytí křížem tvořeným dvěma diagonálními čarami. Zůstávají v platnosti §§ 3a, 43a a příloha 9 (Ošetření pro vyloučení rizik pro zdraví zvířat souvisejících s masem), které byly doplněny vyhláškou 652/2004.
Ve vyhlášce 203/2003 pro mléko se zrušují §§ 1 – 3, 4 - 16 a přílohy 1 – 3. Zrušuje se rovněž § 3a doplněný vyhláškou 638/2004, která měnila některá ustanovení vyhlášky 203/2003. Zůstává v platnosti příloha 4 (Ošetření pro vyloučení rizik pro zdraví zvířat souvisejících s mlékem) doplněná vyhláškou 638/2004.
Vyhláška 4/2007 nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 5. ledna 2007.
Sbírka zákonů, 2007, č. 2
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021