Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zmírnění veterinárních požadavků na zpracování a prodej potravin do kategorie

Legislativa ČR - Archiv > Právní předpisy ČR – základní informace> Právní předpisy ČR – základní informace
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Zmírnění veterinárních požadavků na zpracování a prodej potravin

Vydáno: 19.5.2009
Tisk článku
Nová vyhláška 128/2009 Sb. umožňuje přizpůsobení požadavků na některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty.
Vedle prodeje malých množství vlastních produktů prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli a na jejich dodávání do místní maloobchodní prodejny umožňují evropské předpisy, aby menší potravinářské podniky nebo hospodářství mohly provozovat zpracování a maloobchodní činnost.
V souladu s evropskou legislativou byla vydána vyhláška 128/2009 Sb. o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty: maso, drůbež, mléko (kravské, ovčí i kozí), vejce, ryby.
Je v ní definováno, které potravinářské podniky se považují za podniky s malým objemem výroby a které potravinářské podniky se považují za podniky provozující maloobchodní činnost (v souladu s nařízením 178/2002/ES). Podnik případně může dodávat potraviny jinému maloobchodnímu zařízení, pokud se jedná o činnost okrajovou a omezenou na místní úrovni (upřesněno v §§ 7 a 8).
Postupem a za podmínek stanovených veterinárním zákonem, předpisy Evropských společenství a touto vyhláškou mohou být pro potravinářský podnik přizpůsobeny některé veterinární a hygienické požadavky stanovené v příloze II k nařízení 852/2004/ES, v příloze III k nařízení 853/2004/ES nebo v příloze I k nařízení 854/2004/ES. Potravinářským podnikům s malým objemem výroby (dle nařízení 853/2004/ES) mohou být povoleny výjimky pouze z některých strukturálních požadavků o hygieně (velikost podniků - viz § 5).
Přizpůsobením požadavků nesmí dojít k ohrožení zdraví.
Vyhláška nabývá účinnosti 30. 5. 2009.
Sbírka zákonů, 2009, č. 38 (z 15. 5. 2009)
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021